Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
24. 9. 08
Zdroj: migraceonline.cz

Evropský pakt o přistěhovalectví a azylu

Tento pakt je základem společné přistěhovalecké a azylové politiky Evropské unie a jejích zemí. V duchu vzájemné odpovědnosti a solidarity mezi zeměmi EU a rovněž v duchu partnerství s dalšími zeměmi světa dává nový impuls pro další rozvoj společné politiky v oblasti přistěhovalectví a azylu, která zohlední jak kolektivní zájem Evropské unie, tak zvláštnosti každého členského státu. Text paktu dostupný v českém jazyce.

Evropský pakt o přistěhovalectví a azylu
24. 9. 08
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲