Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
19. 6. 03
Zdroj: migraceonline.cz

Evropská perspektiva Mezinárodního dne uprchlíků

V předvečer oslav Mezinárodního dne uprchlíků Velká Británie stáhla z jednání summitu EU v Soluni své kontroverzní návrhy v oblasti azylové politiky.

V předvečer oslav dne uprchlíků

Hana Kabeleová

Na situaci uprchlíků a běženců se v průběhu osmdesátých let začalo upozorňovat v různých zemích a regionech. Tak jako se slaví dny dětí nebo dny lidských práv, postupně se rozvinuly i kulturní, společenské a vzdělávací akce, které připomínaly osudy desítek milionů lidí na útěku. V roce 2000 vydalo Valné shromáždění OSN zvláštní rezoluci, podle níž se měl napříště Mezinárodní den uprchlíků slavit 20. června. Tento den byl totiž tradičně Dnem afrických uprchlíků a rozšíření oslav bylo výrazem solidarity s kontinentem, který má uprchlíků nejvíce.

V Evropské unii žije pouze 5% z celkového počtu všech uprchlíků. Přesto Evropa velmi výrazně ovlivňuje osud a budoucnost uprchlictví. Podmínky, které Evropa pro přijímání uprchlíků nastavuje, dalekosáhle ovlivňují i ostatní země. To je dáno tím, že Evropa je jedním z nejbohatších regionů světa. A tím, že má silnou politickou pozici v mezinárodním společenství. Veškerá opatření, která jsou v Evropě přijímána, slouží jako příklady ostatním, dláždí cestu budoucí praxi mimo starý kontinent.

Je případné, že v předvečer oslav mezinárodního dne uprchlíků Velká Británie stáhla z jednání evropského summitu v Soluni své kontroverzní návrhy v oblasti azylové politiky. Největší vlnu nevole vyvolal zejména návrh zřídit pro žadatele o azyl v Evropské unii jakési záchytné tábory mimo evropské hranice, kde by byli žadatelé drženi po dobu, než se vyřídí jejich azylové případy. Evropští představitelé se tak vyjádří pouze k možnosti zřizovat tzv. bezpečné zóny v konfliktních oblastech.

Zarážející je nicméně fakt, že tábor, v němž by byli bývali žadatelé o azyl drženi, už je budován a téměř dobudován. Jak uvedl v nedělní reportáži britský Observer, Británie staví v chorvatském Trsteniku asi třicet kilometrů od Zagrebu záchytné zařízení, kam měli být posíláni všichni, kteří by podali žádost o azyl ve Velké Británii a pocházeli z Balkánu nebo Východní Evropy. Ještě podivnější přitom je, že přestavba bývalého vojenského objektu v Trsteniku, která přišla zatím na jeden milion liber, byla financována z prostředků Evropské komise…

Hana Kabeleová
19. 6. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲