Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 8. 10
Zdroj: ASIM, o.s.

Evropská komise: zpráva o transpozici kvalifikační směrnice odhalila zásadní nedostatky

Dne 16.6.2010 vydala Evropská komise zprávu o aplikaci směrnice Rady 2004/83/ES (o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potřebuje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany), která je jedním ze základních prvků první fáze Společného evropského azylového systému. Článek se věnuje hlavním zjištěním této zprávy, především pak problémům při její implementaci do právních řádů jednotlivých států a konkrétně České republiky.
Celé znění zprávy je k dispozici na stránkách organizace ASIM.
25. 8. 10
Zdroj: ASIM, o.s.
...nahoru ▲