Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
5. 4. 05
Zdroj: migraceonline.cz

Evropa potřebuje přistěhovalce. Evropská komise vydala „zelenou knihu“ o ekonomické migraci

Při zachování současné úrovně přistěhovalectví poklesne v Evropské unii mezi léty 2010 a 2030 počet obyvatel v produktivním věku o 20 milionů. Zatímco přistěhovalectví samo osobě není všelékem na řešení demografických změn a stárnutí obyvatel, může napomoci uspokojit potřeby trhu práce a přispět k budoucí evropské prosperitě. Tyto teze obsahuje „Zelená kniha o přístupu EU k řízení ekonomické migrace“, kterou zveřejnila Evropská komise v lednu letošního roku.
Dokument je určen široké veřejnosti, s níž chce Komise konzultovat, zda by měla být ekonomická imigrace regulována na úrovni Unie a jaký mechanismu regulace má být zvolen. Blíže o zelené knize a tom, proč Komise bude jen těžce bude hledat konsenus, informuje Andrea Baršová.

Svůj názor na Zelenou knihu o přístupu EU k řízení ekonomické migrace můžete zaslat do 15. dubna 2005 na adresu: The Director General, Directorate General Justice, Freedom and Security , European Commission , B-1049 Brussels anebo na emailovou adresu jls-economic-migration@cec.eu.int.
5. 4. 05
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲