Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
15. 3. 23
Zdroj: migraceonline.cz

Etnické menšiny jako součást české historie, kultury a společnosti. Tipy a materiály do výuky

Etnické menšiny jako součást české historie, kultury a společnosti. Tipy a materiály do výuky

Časová dotace: 5 hodin

Program „Etnické menšiny jako součást české historie, kultury a společnosti. Tipy a materiály do výuky” obeznamuje účastníky a poskytuje jim praktické návody, jak pracovat s problematikou zařazování dějin a pohledů menšin na jednotlivé dějinné a společenské události. V první části se účastníci skrze analýzu učebnic seznámí s aktuálním stavem problematiky v současných vzdělávacích materiálech a společně hledají odpověď na otázku z jakých důvodů je důležité zařazení zkušenosti menšin do obecného narativu.

V rámci druhé, praktické, části programu jsou účastníkům představeny konkrétní aktivity a přístupy, jak zařazovat dějiny a pohled menšin do školního kurikula. Následně účastníci uplatňují získané znalosti při tvorbě konkrétní aktivity, které je využitelná ve školní praxi.

15. 3. 23
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲