Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
7. 4. 03

Etnické kategorizování v médiích

Autor rozebírá otázku proč si česká média nemohou odpustit etnické kategorizování. Hledá určující kritéria výběru události pro její zařazení do zpravodajství, dále jak tato kritéria (zpravodajské hodnoty) souvisí s udržováním konstrukce sociální reality. Autor v závěru článku naznačuje, že etnické kategorizování v českých médiích slouží jako orientační vodítko ve stále se rozrůstající etnické rozmanitosti obyvatelstva ČR.

Petr Kaderka
7. 4. 03
...nahoru ▲