Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
19. 8. 03
Zdroj: migraceonline.cz

Dublinská konvence (Dublin I)

Dublinská úmluva (Dublin I) vstoupila v platnost 1. 9. 1997, v současnosti je až na jednu výjimku v aplikaci nahrazena Nařízením Rady (ES) č. 343/2003, stanovujícím kritéria a mechanismy pro určení státu odpovědného za posouzení žádosti o azyl podané v jednom z členských států Evropských společenství (označované též jako Dublin II).
Dublinská konvence (Dublin I)
19. 8. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲