Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 3. 03

Doporučení Rady ze dne 22. prosince 1995 o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření

Doporučení Rady je určeno vládám členských států EU. Doporučení se v několika částech zabývá praktickým prováděním vyhoštění. Doporučuje při získávání nezbytné dokumentace společný postup vůči konzulárním úřadům třetí země, do níž má být vyhoštěna nějaká osoba, která nemá cestovní doklady nebo doklad totožnosti. Dále se Doporučení věnuje spolupráci při faktickém převozu či přesunu vyhoštěné osoby, tj. doporučuje spolupráci členských zemí při umožnění přesunu přes jejich území atd. Ponechává členským státům možnost odmítnout přesun vyhoštěného přes jejich území. Název předpisu v angličtině: Council recommendation of 22 December 1995 on concerted action and cooperation in carrying out expulsion measures (OJ 1996 no C5 at 3).

25. 3. 03
...nahoru ▲