Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
14. 7. 20
Zdroj: migraceonline.cz

Demokracie, pravda & média aneb Jak se vyznat ve složitém světě

Demokracie, pravda & média aneb Jak se vyznat ve složitém světě

Krize demokracie, rozdělená společnost, názorové bubliny, nedůvěra v tradiční média, nenávistné útoky nebo postfaktualita. To jsou některé z pojmů, které rezonují veřejným prostorem a učitelé stojí před nelehkým úkolem probírat tyto nové fenomény se svými žáky. Multikulturní centrum proto přichází s uceleným programem, který nabízí jednu z cest, jak k této problematice přistoupit

Metodika má podtitul Jak se vyznat ve složitém světě. Cílem však není zahrnout žáky množstvím informací a dat. Místo toho program zúročuje především to, co se již dřív žáci naučili během hodin dějepisu, občanské výchovy, základů společenských věd či českého jazyka a mediální výchovy. Vědomosti pak doplňuje o nové perspektivy nebo kontext. Lektoři vedou žáky k formulaci a reflexi vlastního názoru i názorů ostatních, stejně jako ke kritickému přístupu k informacím a mediálním sdělením. Výukový program je primárně určen žákům středního vzdělávání, tj. žákům středních odborných škol, gymnázií a učilišť ve věku od 15 do 19 let. Je pochopitelné, že na gymnáziích a některých odborných školách jsou společenskovědní témata probírána intenzivněji než například na technických učilištích. Přesto by měl být koncept vzdělávacího programu dostupný všem dospívajícím, kteří vedle odborných znalostí rozvíjejí také své občanské kompetence. Pochopení principů demokracie, schopnost formulovat vlastní zájmy a orientace v mediálním a politickém prostředí je důležitá pro všechny občany. Pro ty, kteří navíc s ohledem na své studijní či oborové zaměření nemají možnost se k podobným tématům dostat během společenskovědních seminářů, je tento program vhodný dvojnásob.

Metodika k projektu: 

Pracovní listy k tématu veřejný prostor můžete najít zde.

Pracovní listy k tématu pravda můžete najít zde.

Pracovní listy k médiím můžete najít zde.

Tereza Cajthamlová

Vystudovala žurnalistiku a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dříve pracovala jako redaktorka v novinách, sociální pracovnice pomáhající lidem ohroženým sociálním vyloučením a předsudečným násilím a věnovala se také vzdělávání odborné i laické veřejnosti.  V MKC působí od září 2018 jako metodička a lektorka projektu Aktivní občanství a kulturní tolerance.

14. 7. 20
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲