Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
17. 4. 03

Deklarace o odstranění násilí na ženách

Rezoluce Valného shromáždění OSN. Deklarace není právně závazná, zavazuje však adresáty morálně, a tak může mít na chování států vliv. I jako tzv. soft law může mít nezávazná deklarace určité právní účinky: (A) nemůže sice určité jednání státům přikázat, nicméně chová-li se určitý stát v souladu s deklarací (nebo uzákoní-li stát zásady v deklaraci ve svém vnitrostátním právním řádu), jde o jednání právně dovolené, (B) deklarace dává mezinárodním organizacím (např. OSN) právo věnovat se tématům uvedeným v deklaraci, aniž by to někdo mohl považovat za vměšování do vnitřních záležitostí,(C) ustanovení z deklarace se mohou vyvinout v právní obyčej (tj. přesvědčení, že určité jednání je právem přikázané + určitá praxe) Deklarace definuje pojem násilí na ženách (a to jak abstraktně, tak dává příklady) a vyzývá státy, aby násilí na ženách odsoudily, aby se neodvolávaly na žádné tradice, zvyky a náboženské koncepce za účelem vyhnutí se splnění svých závazků (např. z dřívějších smluv OSN) a aby učinily všechna vhodná opatření k odstranění násilí na ženách. Název v angličtině: Declaration on the Elimination of Violence against Women.

17. 4. 03
...nahoru ▲