Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
28. 3. 03

Deklarace o lidských právech jednotlivců, kteří nejsou státními občany země, v níž žijí

Soubor cizineckých práv a povinností, které by státy měly poskytnout cizincům na svém území. Má pouze charakter doporučení OSN. Katalog obsahuje standardní základní lidská práva, která mají státy cizincům bez jakékoli diskriminace poskytnout. Dále ochranu cizinců před svévolným vyhoštěním (nezakládajícím se na zákoně) nebo před vyhoštěním na základě jeho příslušnosti k určité skupině. V případě sociálních práv cizinců a práva na sloučení rodin se klade větší důraz na možnosti a tradice daného státu. Název v angličtině: Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live.

28. 3. 03
...nahoru ▲