Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
27. 1. 05

Dárfúr, aneb oblast s téměř dvěma miliony běženců, kterých si svět nevšímá

Súdánský konflikt, který je nejdéle trvající občanskou válkou v Africe, byl díky vzájemným dohodám válčících stran prozatímně ukončen na počátku ledna 2005. Válka trvající 21 let za sebou zanechala skoro dva miliony uprchlíků. Autorka Hana Kabeleová mapuje historii a příčiny vzniku tohoto konfliktu a důvody, které vedly k jeho zastavení. Proč OSN neintervenovalo v této oblasti i přes to, že světové zpravodajské agentury hovořily o genocidě? Byla právě ukončená válka pouze konfliktem dvou znepřátelených stran, nebo z ní profitovalo více frakcí a států? Aktuální článek přehledně odpovídá i na tyto otázky.

Hana Kabeleová
27. 1. 05
...nahoru ▲