Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
15. 4. 03

D. Bobeva: Brain Drain from Central and Eastern Europe: a Study Undertaken on Scientific and Technical Staff in Ten Countries of Central and Eastern Europe

Studie je založená na výzkumech realizovaných ve východní a střední Evropě. Fenomén úniku mozků byl sledovaný na podkladě statistických dat a rozhovorů s akademickými pracovníky z Rumunska, Estonska, Litvy, Bulharska, Lotyšska, Maďarska, Polska, Slovenska, Česka a ze Slovinska. Úvodní částí studie je výsledná syntéza všech výzkumů. V druhé části jsou jednotlivé výzkumné zprávy. Cílem výzkumu bylo získat informace o pracovních podmínkách a dalších motivacích k odchodu, nebo k tomu zůstat v zemi původu. Dále bylo cílem najít rozdíly mezi skupinami vědců, kteří odcházejí pracovat do zahraničí, například podle oboru nebo podle volby cílové země. Ve zprávách je statistické vyjádření publikační činnosti vědců v zahraničí a jejich participace na mezinárodních projektech.
<br>
15. 4. 03
...nahoru ▲