Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
14. 2. 13
Zdroj: Meta, o.s.

Cyklus 3 akreditovaných seminářů zaměřených na problematiku vzdělávání žáků cizinců

11. 3. 2013: Úvod do problematiky začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem
19. 3. 2013: Výuka češtiny jako cizího jazyka
27. 3. 2013: Multikulturní výchova jako průřezové téma ŠVP – konkrétní metody a možnosti výuky

Semináře obsahují teoretická východiska dané problematiky a zároveň praktické zaměření na konkrétní problémy pedagogů českých škol při jejich práci s žáky cizinci. Více o obsahu jednotlivých seminářů se dozvíte v přiložené anotaci. Semináře jsou akreditované MŠMT.

Účastníci obdrží certifikát za absolvování celého semináře.

Místo: Americké centrum - Tržiště 13, Praha 1
Čas: 9:30 – 16:00
Poplatky: Účastnický poplatek za osobu je Kč 300,- za 1 seminář

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o registraci do 20. 2. 2013.

Semináře navazují na seminář Asistent pedagoga pro žáky s odlišným mateřským jazykem

Pro více informací o seminářích a projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci kontaktujte koordinátorku projektu Terezu Günterovou na gunterova@meta-os.cz

14. 2. 13
Zdroj: Meta, o.s.
...nahoru ▲