Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Cizinecká policie realizuje projekt „OBCE“

Oblastní ředitelství služby cizinecké policie Hradec Králové informuje o realizovaném projektu „OBCE“, jehož cílem bylo navázat vzájemnou spolupráci v oblasti cizinecké problematiky se statutárními městy, obcemi s rozšířenou působností i zastupiteli obcí.
Policisté Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Hradec Králové v uplynulých měsících realizovali projekt OBCE. Ten byl směřován jak na statutární města a obce s rozšířenou působností, tak na zastupitele všech základních obcí v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Cílem projektu bylo seznámit zastupitele obcí s prací cizinecké policie a nabídnout jim pomoc  a  vzájemnou spolupráci v oblasti cizinecké problematiky.

Hlavním důvodem realizace projektu byla reorganizace cizinecké police po vstupu České republiky do Schengenu, kdy se cizinecká policie stáhla z pohraničí do vnitrozemí. Projekt vznikl na Oblastním ředitelství služby cizinecké policie (dále Ob.Ř SCP) Brno v polovině roku 2008 a na doporučení náměstka policejního  prezidenta pro vnější službu se rozšířil začátkem roku 2009 na všechna oblastní ředitelství cizinecké policie. Tento projekt byl financován v rámci rozpočtu Ob. Ř SCP, nicméně jeho náklady byly velmi nízké, protože vyžadoval k běžným aktivitám Ob. Ř SCP navíc pouze náklady za využití služebních dopravních prostředků a náklady za uskutečněné telefonní hovory.

Začátkem března 2009 se policisté Ob. Ř SCP Hradec Králové obrátili na starosty obcí s nabídkou spolupráce a s žádostí o pomoc s její realizací. Starostům bylo nabídnuto pracovní setkání s vedoucími pracovníky místně příslušného Inspektorátu cizinecké policie a Ob Ř SCP Hradec Králové, na kterém by byla představena působnost cizinecké policie, její oprávnění a povinnosti, možnosti vzájemné spolupráce a problematika pobytu cizinců a s ní související agenda. Koncem března pak byla tato nabídka rozeslána všem starostům měst a obcí v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Ohlas byl nečekaný. Hlavním důvodem, proč byl zájem o setkání tak veliký, byl zvyšující nárůst cizinců v loňském roce (tj. v roce 2008). Zástupcům obcí chyběly informace o práci cizinecké policie a také telefonické a e-mailové kontakty na ni. Nebyli si jisti, s jakými problémy se mohou na ni obrátit nebo v čem jim může být policie nápomocna.

Ob. Ř SCP Hradec Králové  postupně zorganizovalo setkání ve 13 městech a obcích. Těchto setkání se zúčastnilo celkem cca 380 zastupitelů a ze strany Ob. Ř SCP Hradec Králové vždy ředitel nebo náměstek pro výkon služby, vedoucí místně příslušného inspektorátu a policistka z preventivně informační skupiny. Na těchto pracovních setkáních byli účastníci seznámeni s prezentací, která obsahovala informace o nové struktuře cizinecké policie, o hlavních úkolech cizinecké policie, informace o změnách po vstupu ČR do Schengenu, dále o možnostech při zkoumání dokladů a listin, o počtech cizinců žijících v teritoriu, o nelegální migraci cizinců a v neposlední řadě informace o projektu „Dobrovolné návraty“. Zastupitele zajímala zejména problematika falešných řidičských průkazů a možnosti při odhalování padělaných úředních listin, současný fenomén fiktivních sňatků, problémy při ubytovávání cizinců v jejich regionu, rozdíly v právech a povinnostech cizinců z EU a třetích zemí, ale i zavádění údajů do evidence obyvatel. Například jednou z opakovaně pokládaných otázek bylo, jak postupovat při podezření na falešný řidičský průkaz. Na Ob.Ř SCP policisté s využitím technických prostředků vyhodnocují pravost cestovních dokladů a listin a vydávají o tom předběžná vyjádření. Mají k dispozici dokumentaci padělaných, pozměněných, smyšlených cestovních dokladů a jiných pozměněných dokladů českých občanů a cizinců a sledují trvale situaci zneužívání a padělání otisků přechodových razítek a podle vývoje navrhují opatření. Proto naše rada zněla: požádat cizince o sečkání, zavolat na cizineckou policii a počkat na příjezd specialistů, kteří jsou schopni na místě předběžně zhodnotit předkládaný řidičský průkaz. Pokud je řidičský průkaz pravý, vrátí se majiteli, aniž by věděl o nějakém podezření. Pokud by měl známky nepravosti, policisté požádají cizince o jejich následování na policejní stanici k dalšímu šetření.

Některé z dalších kladených otázek a problémů se vyjasnily na místě, některé následně přímo na konkrétních inspektorátech. Důležité však je, že tato pracovní setkání přinesla navázání kontaktů, poznání se navzájem, vybudování důvěry a spojenectví mezi vedoucími základních útvarů a pracovníky samosprávy na svěřeném území, snad trvalou a efektivní spolupráci a flexibilní řešení vyvstalých problémů s cizineckým prvkem v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

Ze strany cizinecké policie musíme říci, že tato setkání byla pro přínosem a doufáme, že byla přínosná i pro zúčastněné zástupce měst i obcí. Pokud nás starostové obcí požádají o předání novinek z práce cizinecké policie, zcela jistě budeme v tomto projektu i nadále pokračovat. Doufáme, že získáme zpětnou vazbu o přínosu oslovením starostů na podzim letošního roku.Troufáme si říci, že projekt je přínosem nejenom pro oslovené úředníky, ale i pro cizince, kteří se při pobytu v České republice s těmito úředníky setkávají. Objasnění určitých problémů může napomoci ke vzájemnému porozumění a zkvalitnění práce.


Iva Kormošová
Nadprop. Iva Kormošová pracuje jako preventista v rámci Preventivně informační skupiny Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Hradec Králové
29. 7. 09
...nahoru ▲