Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
16. 4. 12
Zdroj: Meta, o.s.

Cizinci jako asistenti pedagogů

Projekt „Cizinci jako asistenti pedagogů“ je zaměřen na podporu pracovního uplatnění cizinců dlouhodobě pobývajících na území hl. m. Prahy. V rámci projektu projde 20 zájemců akreditovaným kurzem pro asistenta pedagoga a následným dovzděláním v oblasti práce s žáky – cizinci, přičemž na pražských školách vytvoříme pracovní místa asistentů pedagogů.

16. 4. 12
Zdroj: Meta, o.s.
...nahoru ▲