Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
9. 7. 03
Zdroj: migraceonline.cz

Číňané v České republice, 1992-2002: Zrod a formování symbolické komunity

Tato studie je výsledkem dlouhodobého pozorování a terénního výzkumu (field work) nové komunity čínských migrantů, kteří začali přijíždět do střední a východní Evropy po roce 1989. Studie zkoumá novou komunitu v historickém (srovnání s předválečnou čínskou komunitou v Československu) a geograficko-politickém kontextu (region postkomunistické střední Evropy). Vychází z pozic kvalitativní sociologie a sociální antropologie, ale čerpá i z poznatků historie a migračních teorií. Hlavním zdrojem sběru dat bylo zúčastněné pozorování a několik stovek nestandardizovaných etnografických rozhovorů s čínskými migranty v letech 1992-2002, doplněných v závěru dotazníkovým šetřením. Specifická situace čínské komunity v České republice je prezentována v komparativní perspektivě a slouží jako východisko pro polemiku s některými současnými trendy ve výzkumu čínské migrace.

 

1. Úvod

 

2. Terminologie

 

3. Teoretická východiska

 

4. Metodologie

 

5. Čínská migrace v historickém a regionálním kontextu

 

5.1 První Číňané v Československu

 

5.2 Číňané v postkomunistických zemích střední a východní Evropy

 

6. Migrační motivace a jejich sociální dimenze

 

7. Migrační strategie a vytváření řetězců na poč. 90. let

 

8. Demografický profil čínských migrantů v České republice

 

8.1 Původ, gender, věk, vzdělání

 

8.2 Rodina, jazyková vybavenost

 

9. Etnická ekonomika

 

10. Symbolická komunita

 

11. Závěr

 

Přílohy

 

Literatura

 

9. 7. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲