Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
16. 3. 21
Zdroj: migraceonline.cz

Chcete dobře učit a přitom nevyhořet?

 

V květnu 2021 začíná další běh kurzu pro učitele s názvem Jak učit v současném světě a nevyhořet. Přihlášky přijímáme už teď, počet míst je však omezen, takže neváhejte. 

Tentokrát se zaměříme zejména na problematiku dobré komunikace napříč celou školou, prevenci šikany ve školách, zapojení zážitkové pedagogiky do výuky a psychohygienu učitelů. V centru pozornosti bude jednak osobnost učitele (prohloubení sebepoznání, rozvoj vlastního talentu, podpora při nastavení osobní strategie, péče o sebe v každodenní rutině) a pak klima školy (vztahy se žáky i s kolegy, prostor pro emoce a pro tělo ve výuce, podpora demokratického klimatu). Stejně jako v předchozím běhu kurzu chceme učitelům nabízet také prostor pro hledání a sdílení způsobů, jak se co nejlépe vyrovnávat se zátěžovými situacemi, které do jejich práce přináší pandemie Covid-19. 

Ze zpětné vazby účastníků předchozích kurzů:

„Po absolvování kurzu se snažím vést výuku tak, aby naplňovala u studentů potřebu smysluplnosti, spolupráce a svobodné volby.“ 

„Díky inspiracím z kurzu nyní dávám větší prostor žákům k projevení emocí během online výuky. S žáky jsme se též dohodli na třech jednoduchých, smysluplných třídních pravidlech. Výuku také více upravuji na míru jednotlivým žákům.“

„Přínosná byla část o nenásilné komunikaci, která umožňuje konstruktivní a smírné řešení konfliktů a nazírání na problémy z opačné perspektivy. Školské prostředí bývá zaměřené spíše na měření výkonů, nikoliv tolik na spolupráci, koordinaci a komunikaci. V tomto směru mi poskytl kurz celou řadu zajímavých podnětů.”

Jádrem kurzu je poznání a osvojení si konceptu Kompetencí pro demokratickou kulturu. Přednášející jsou specialisté na inovace ve vzdělávání. V minulém kurzu se tak mohli účastníci setkat například s Tomášem Feřtekem, spoluzakladatelem informačního centra o vzdělávání EDUin či se zástupci škol praktikujících demokratické vzdělávání jako je kladenská Felix Donum či liberecká Sudbury. Součástí všech kurzů je i obohacení naší praxe o zkušenosti ze zahraničí, Václav Švec nás přišel inspirovat finským inovativním modelem Tiimakatemia (česky Týmová akademie) a David Yilma s námi sdílel svou zkušenost učitele na jedné z prvních demokratických škol na světě – Summerhill ve Spojeném království. 

Kurz však zdaleka nesestává jen z přednášek. Naopak, jeho nedílnou součástí jsou diskuze nad tématy, sdílení vlastní praxe účastníků a zkoušení technik, které je možné převést do vlastní učitelské praxe. Absolventi kurzu velmi oceňovali vzájemnou podporu mezi účastníky, zachování interaktivity kurzu i v on-line prostředí a prostor pro vzájemné sdílení.

Kurz bude probíhat od května 2021 do února 2022. Je určen zejména pedagogům ZŠ a SŠ či studentům pedagogických škol působících na území města Prahy a jeho výstupem je získání akreditace dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky (při absolvování 40 hodin výuky). Kurz nabízíme zájemcům zdarma. Počet míst je omezen na 20 účastníků. 

Podrobný program kurzu zveřejníme v dubnu tohoto roku. Jeho součástí budou opět i přednášky přístupné široké veřejnosti. Formu kurzu (prezenčně či on-line) přizpůsobíme epidemiologickým podmínkám.

Výstupem kurzu bude také metodická příručka pro učitele zahrnující i témata první části kurzu: demokratické uspořádání školy, inkluze ve škole, participace ve veřejném prostoru, práce se stereotypy a kontroverzními tématy ve výuce a další.

Máte-li zájem o přihlášení, nebo chcete-li být informováni o našich přednáškách pro veřejnost, neváhejte nás kontaktovat na adrese: klara.lipavska@mkc.cz

16. 3. 21
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲