Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Čeština je i můj jazyk

Zastoupení Evropské komise v České republice a META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů vyhlašují druhý ročník publicistické a literární soutěže Čeština je i můj jazyk. Je zaměřena na vzájemné poznání a pochopení žáků, pro něž je mateřským jazykem čeština, a jejich spolužáků cizinců, pro které je čeština jazykem novým. Cílem soutěže je zamyslet se skrze pohádku, povídku, esej či rozhovor nad tím, co musejí překonávat a zvládat nerodilí mluvčí, když se poprvé objeví v české škole a začínají se učit česky, a také popřemýšlet nad samotnou rolí češtiny jako jazyka, kterým spolu různí lidé komunikují a pomocí kterého se dorozumívají.

Soutěží se ve třech soutěžních kategoriích. Dvě soutěžní kategorie jsou určené pro jednotlivce (v žánru povídka/pohádka a esej/povídka), třetí soutěžní kategorie je skupinová (v žánru rozhovor). Uzávěrka soutěže je 15. května 2012. Členy poroty, která bude hodnotit příspěvky do soutěže, jsou nakladatelka a překladatelka Tereza Horváthová, hudebnice a básnířka Feng-yün Song a básník, překladatel a publicista Petr Borkovec. První tři nejlepší příspěvky ve všech kategoriích budou odměněny věcnými cenami. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny na setkání, které se uskuteční 27. června 2012 v Evropském domě v Praze, sídle Zastoupení Evropské komise v České republice.

Další informace v Vám rádi poskytnou:

Veronika Lišková, e-mail: liskova@meta-os.cz
Ivan Feranec, e-mail: ivan.feranec@ec.europa.eu
Upřesnění zadání jednotlivých soutěžních kategorií a pravidla soutěže jsou k dispozici na www.meta-os.cz.

10. 4. 12
...nahoru ▲