Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
11. 4. 13

Cesta na pracovní trh ženy migrantky z tradičních muslimských komunit

Základem pro úspěšnou integraci je uplatnění na pracovním trhu, a tím i získání ekonomické soběstačnosti. Zapojení do pracovního procesu přináší nejen finanční zajištění sebe a své rodiny, ale představuje i cestu k lepšímu pochopení světa, do kterého vstupují.

11. 4. 13
...nahoru ▲