Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
26. 2. 13

Česky hrou: Učíme se česky a tvoříme

Kreativní kurzy českého jazyka pro děti cizinců 4–7 let, které potřebují pomoci s českým jazykem (pro začátečníky i mírně pokročilé)
  • učení se českému jazyku zážitkem
  • výtvarná tvorba jako pobídka k činnosti a osvojování si nových jazykových znalostí
  • slova, která získávají konkrétní obrazovou podobu, se stávají srozumitelnějšími a pro děti lépe uchopitelnějšími
  • posílení osobnosti dítěte přes zážitek úspěchu v tvůrčí práci i při zvládnutí nových slov, změna vlastního sebehodnocení, odstranění strachu z českého jazyka

Lektor Marie Sibai

Marie Sibaiová vystudovala SUPŠ v Praze, obor propagační grafika, animovaný film. Od roku 1992 se věnovala výuce dětí (od 4 let) a mládeže v soukromé umělecké škole, v křestanském klubu a ve vlastní soukromé umělecké škole v Sýrii, kde vyučovala děti mluvící různými jazyky malbu a kresbu. V současné době vyučuje v soukromé škole v Praze malbu, kresbu a keramiku.

Kdy: pondělí 15.30–16.15, pátek 15.30–16.15

Kurz bude otevřený od 4. 3. do 24. 6. Lze se přihlásit i v průběhu. Kurz je koncipován jako 2 navazující lekce týdně.

Za kolik: 640 Kč / měsíčně, 80 Kč / 1 lekce,

V individuálních případech možnosti slev či splátkového splácení

Atelier InBáze nabízí také pravidelné výtvarné a tvůrčí programy pro děti Čechů a cizinců od 6 do 12 let, výtvarné tvoření pro děti od 6 do 10 let s hyperaktivitou a poruchami pozornosti a Arte setkávání pro dospělé.

Arte pro děti a Arte setkávání organizujeme ve spolupráci s o. s. Letní dům. Prostor Atelieru InBáze vznikl ve spolupráci s o. s. Amiga.

26. 2. 13
...nahoru ▲