Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
22. 4. 21
Zdroj: migraceonline.cz

Češi, Židé a Němci: První díl vzdělávacího programu zaměřeného na dějiny 20. století

Češi, Židé a Němci: První díl vzdělávacího programu zaměřeného na dějiny 20. století

V rámci projektu Dějiny, společnost a kultura 20. století v digitálních zdrojích knihovny MKC vznikne čtyřicet dva výukových hodin zaměřených na dějiny Československa v první polovině dvacátého století. Důraz klademe na etnickou a národnostní pestrost tohoto území. Hodiny jsou vhodné pro žáky základních škol a lze je využít jak v hodinách dějepisu, tak v hodinách občanské výchovy a českého jazyka. První téma se věnuje Čechům, Židům a Němcům v období od roku 1918 do roku 1938.

V rámci tématu se žáci dozví více o mnohonárodnostním charakteru československé republiky. Skrze dobové texty poznají oficiální menšinovou politiku státu, a také pohled příslušníků menšin na tuto politiku. Budou se bavit o národnostní identitě v období první republiky v kontextu problematičnosti jednoznačného určení národnosti. Při analýze dobového tisku se dozví více o významu české a německé kultury. Poznají laureáty Státních cen za literaturu včetně spisovatelů, kteří psali v menšinovém jazyce. Prostřednictvím analýzy dobové mapy žáci poznají základní průmyslová odvětví Československa a jejich geografickou polohu. V závěru programu se žáci dozví více o dopadech hospodářské krize na Československo a jeho obyvatele v různých regionech.

Veškeré materiály pro žáky k výuce tohoto tématu najdete na webu Digitální pracovny. Metodiku pro pedagogy můžete stáhnout tady.

Materiály vznikly v rámci projektu Dějiny, společnost a kultura v první polovině 20. století. Pracovní listy ve formě klikatelného pdf lze zaslat žákům jako samostatnou práci na doma. Stejně tak je možné procházet materiál spolu s žáky během online výuky. 

22. 4. 21
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲