Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Češi a cizinci - mluvme spolu!

Promítněte si velmi povedené spoty kampaně, která právě probíhá v rámci projektu Společný kraj - s cizinci jako s našinci.

Celá kampaň vyvrcholí 22. 4. od 10 hodin v Evropském domě v Praze, kde proběhne veřejná prezentace za účasti CIC, dalších NNO, zástupců vybraných středočeských i pražských samospráv a samotných cizinců a naváže na ni následný kulturně-neformální podvečer v Kafé Afrika.

Více se o kampani můžete dozvědět na webových stránkách Centra pro integraci cizinců.

9. 4. 15
...nahoru ▲