Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji

Díky podpoře z programu Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí provozuje PPI v Ústí nad Labem centrum, které poskytuje cizincům služby usilující o zlepšení jejich sociální, právní, jazykové a kulturní situace.

Realizátor: Poradna pro integraci (PPI) http://p-p-i.cz/

Projekt podpořený: z prostředků Evropského unie a státního rozpočtu ČR na základě programu Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí

Doba realizace: leden - prosinec 2011

Místo realizace: Ústecký kraj

Anotace: Projekt "Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji" zahrnuje bezplatné služby, které mají pomoci cizincům se začleněním do všech oblastí běžného života a posílením jejich postavení v ČR. Zároveň usiluje o zachování jejich původní kulturní a historické identity, představování kultur a rozvoj multikulturality české společnosti.

Hlavním projektovým cílem je provoz centra, které poskytuje služby usilující o zlepšení sociální, právní, jazykové a kulturní situace cizinců. Mezi tyto služby patří sociálně-právní poradenství, kurzy ČJ, kurzy socio-kulturní orientace, odborné přednášky pro cizince, workshopy, besedy a výstavy pro veřejnost, služby informačního centra, etnické večery a volnočasové aktivity pro děti a dospělé.

Služby poskytuje PPI v partnerství s Krajským úřadem Ústeckého kraje a Statutárním městem Ústí nad Labem. Za účasti těchto partnerů a dalších zástupců místní veřejnosti působí Poradní platforma pro integraci cizinců v Ústeckém kraji.

Cílovou skupinou jsou jednak cizinci, kteří legálně pobývají na území Ústeckého kraje (kromě žadatelů o azyl, azylantů a osob s doplňkovou ochranou) a nejsou občany EU, a jednak místní veřejnost. Projekt nepřímo navazuje na 2 úspěšné projekty "Provoz Komunitního multikulturního centra v Ústí nad Labem", které byly realizovány v rámci EUF v letech 2006 a 2007.

28. 11. 11
...nahoru ▲