Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Centrum denních služeb pro seniory

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) pokračuje v sociální práci v Gruzii a od července 2012 zahajuje realizaci tříletého projektu Centrum denních služeb pro seniory v okrese Khashuri v rámci dotačního programu Podpora zranitelných skupin v Gruzii, financovaného z prostředků zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Při realizaci projektu spolupracuje OPU s Úřadem městské části Brno – střed, místními partnery jsou samospráva okresu Khashuri a Asociace mladých právníků Gruzie.

Pracovníci Organizace pro pomoc uprchlíkům působí v Gruzii již sedm let,  region Khashuri navštívili krátce po válce v roce 2008 a poznali tíživou sociální i ekonomickou situaci běženců z Jižní Osetie. Zvláště ohroženou skupinu představují senioři, kteří nemají možnost využívat služeb, které v ČR považujeme za zcela běžné. Zřízení Centra denních služeb bude pro mnohé představovat významnou změnu; senioři nebudou vyloučeni ze společnosti, budou se moci zapojovat do nabízených programů a využívat poskytovaných služeb.

Vedoucí projektu Hana Natidzeová vysvětluje: „Chceme přispět ke zlepšení kvality života seniorů-běženců, kterých v okrese žije více než 300, což představuje celou třetinu všech v okrese usazených běženců. Některé služby, zejména půjčovna kompenzačních pomůcek, budou k dispozici i invalidům.“

V první etapě bude v září 2012 v Khashuri otevřeno Centrum denních služeb s hygienickým zázemím, sociálním poradenstvím a aktivizačním programem na podporu soběstačnosti a individuálních potřeb seniorů. Centrum bude fungovat na principu denních stacionářů pečovatelské služby, což po odborné stránce zajistí Pečovatelská služba Úřadu městské části Brno – střed. Dvakrát do měsíce budou moci klienti Centra využít služeb právního poradenství, nedílnou součástí Centra pak bude i Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro seniory a invalidy.

Při pořizování kompenzačních pomůcek (berlí, holí, vozíků, chodítek …) a materiálu vhodného pro aktivizační program Centra (např. vlny, pletacích jehlic, příze apod.) se pracovníci OPU obracejí i na veřejnost v České republice a v Gruzii, protože snad v každé domácnosti „něco přebývá“. Jakékoliv kompenzační pomůcky či textilní materiál je možné přinést do kanceláře OPU.

Provoz Centra zabezpečí sociální pracovnice a zdravotní sestry z řad běženců, které tak najdou pracovní uplatnění, dílčí služby budou podpořeny formou tzv. projektů drobného podnikání, což znamená, že práci nově najdou i drobní živnostníci v Khashuri.

V příštím roce se služby rozšíří o Centrum osobní hygieny pro seniory a hůře pohyblivé občany. V plánu je rovněž zahájení spolupráce s univerzitou v Gori, jejíž studenti sociálních oborů se do práce Centra zapojí jako dobrovolníci, případně zde absolvují povinnou praxi.

Kontakt:

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.
www.opu.cz
Hana Natidzeová
Leitnerova 9
602 00 Brno
Tel: 543 210 443, mob: 731 928 388
hana.natidzeova@opu.cz

24. 7. 12
...nahoru ▲