Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
23. 7. 12

Asistenční služby pro migranty InBáze Berkat II

Cílem projektu je poskytovat asistenční a poradenské služby pro cizince z třetích zemí, kteří se nachází v nepříznivé životní situaci na území hlavního města Prahy a ve Středočeském kraji.

Projekt navazuje na projekt Asistenční služby pro migranty InBáze Berkat, který je realizován od 1.1.2011 do 30.6.2012 a v jehož rámci vznikl ve spolupráci s Odborem azylové a migrační politiky (OAMP MV ČR) velmi inovativní a potřebný model poskytování tlumočení a poradenství týmem kulturních mediátorů přímo na oddělení pobytu cizinců OAMP MVČR v Praze a současně jsou poskytovány velmi žádané asistenční služby migrantům na úřady, k lékaři, do škol, pojišťoven atd.. Inovací tohoto projektu je budování nové služby sociálního tlumočení ve zdravotnických zařízeních v Praze.

Cíle projektu jsou naplňovány v těchto aktivitách:

  • Zajištění poradenství, tlumočení a pomoc s vyplňováním formulářů na pobočkách OAMP MV ČR v Praze

Tým zkušených kulturních mediátorů pro rusky, vietnamsky, mongolsky, arabsky, anglicky hovořící migranty poskytuje přímo na pracovištích OAMP pravidelně poradenství a tlumočení při jednání klientů se zaměstnanci na přepážkách. Služby jsou poskytovány na odděleních pobytu cizinců OPC Praha IV Koněvova, Praha 3, OPC Praha III Cigánkova, Praha 4, OPC Praha I – Nad Vršovskou Horou 88/4, Praha 10 - Bohdalec. Hlavním cílem služby je zvýšení informovanosti cizinců, zjednodušení komunikace s úřadem, prevence vykořisťování cizinců zprostředkovateli a nabídnutí dalších služeb naší organizace (poradenství, jazykové kurzy, komunitní programy) a dalších nevládních organizací. Konkrétní časy pracovní doby na jednotlivých pobočkách

  • Asistenční služby v terénu

Zajištění asistencí a tlumočení na úřady, zdravotnická zařízení, pojišťovny, školy aj. kulturními mediátory v Praze a Středočeském kraji.

  • Pobytové a právní poradenství

Poskytování ambulantního právního poradenství ve věcech pobytu na území primárně pro klienty, kteří přichází z poboček Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR a obvykle řeší složité pobytové záležitosti, které mají negativní dopad na celý sociální kontext jejich života.

  • Sociální tlumočení zejména ve zdravotnických zařízeních

Pilotáž zajištění tlumočení pro potřebné pacienty cizince z třetích zemí ve zdravotnických zařízeních v úzké spolupráci s Nemocnicí Na Františku, Fakultní nemocnicí Motol a Psychiatrickou léčebnou v Bohnicích. Tato aktivita bude zahrnovat zajištění týmu sociálních tlumočníků, jejich vyškolení lékařským personálem nemocnice Na Františku a poskytování tlumočení pro pacienty v nemocničních zařízeních.

Poskytovatel: Evropský integrační fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí, Ministerstvo vnitra ČR

Doba trvání projektu: 1.1.2012 - 30.6.2013

23. 7. 12
...nahoru ▲