Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
4. 11. 11

Asistenční služby pro migranty InBáze BERKAT

InBáze BERKAT o.s. v partnerství s INFO-DRÁČEK o.s. realizuje od 1.1. 2011 do 30.6. 2012 v rámci Evropského integračního fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí projekt Asisteční služby pro migranty InBáze BERKAT.

Cílem projektu je poskytovat asistenční služby na území hlavního města Prahy pro cizince z třetích zemí se zaměřením na lokality, kde se migranti přirozeně vyskytují a na Prahu 2, kde se nachází komunitní centrum InBáze. Asistenční tým sestává ze zkušené sociální pracovnice, právníka a kulturních mediátorů migrantů ze zemí, odkud přichází nejvíce cizinců a se kterými dlouhodobě spolupracujeme. V týmu je kulturní mediátor z Mongolska, Běloruska, Sýrie a v rámci partnerství s INFO-DRÁČEK o.s. z Vietnamu. Obsah práce je vytýčen následujícími činnostmi – zmapovat terén, informovat o službě, asistovat migrantům při komunikaci s úřady a dalšími insitucemi, konzultovat problém klienta se sociálním pracovníkem, či právníkem v centru a vytvářet network s dalšími organizacemi (cizinecká policie, OAMP MVČR, úřady práce, finanční úřady, živnostenské úřady, ČSSZ, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty aj.). Lokality jsou určeny primárně na základě doporučení kulturních mediátorů a informací od klientů centra.

V rámci propagace projektu a jeho anoncování mezi cílovou skupinou budou vytvořeny propagační materiály v českém, ruském, mongolském, vietnamském, arabském a anglickém jazyce. Tyto propagační materiály s dodrženou publicitou projektu budou distribuovány v lokalitách, kde budou pracovat kulturní mediátoři, dále prostřednictvím všech spolupracujících organizací se stejnou cílovou skupinou, dále v institucích, kde bude prováděna asistence (např. na úřadech práce, cizinecké policii) a přímo mezi klienty. O projektu budou také pravidelně podávány zprávy prostřednictvím webových stránek organizace, na stránkách určených cílové skupině a české veřejnosti www.domavcr.cz; www.migraceonline.cz; www.info-dracek.cz.

Kontakt:

Eva Dohnalová

dohnalova@inbaze.cz

www.inbaze.cz

4. 11. 11
...nahoru ▲