Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
23. 7. 12

Asistenční služby InBáze Berkat na odděleních pobytu cizinců v Praze

Cílem projektu je poskytovat asistenční a poradenské služby primárně na odděleních pobytu cizinců OAMP MVČR v Praze pro cizince z třetích zemí, kteří se nachází v nepříznivé životní situaci.

Asistenční služby jsou zajišťovány kvalifikovanými kulturními mediátory pro rusky, vietnamsky, arabsky, mongolsky a anglicky hovořící migranty ve spolupráci s poradcem ve věcech pobytu a právníkem.

Cíle projektu budou naplňovány v těchto aktivitách:

  • Zajištění poradenství, tlumočení a pomoc s vyplňováním formulářů na odděleních pobytu cizincůOAMP MV ČR v Praze

Tým zkušených kulturních mediátorů pro rusky, vietnamsky, mongolsky, arabsky, anglicky hovořící migranty poskytuje na pracovištích OAMP poradenství a tlumočení při jednání klientů se zaměstnanci na přepážkách. Služby je poskytována na 3 nejvytíženějších odděleních - Oddělení pobytu cizinců Praha IV Koněvova 188/32, Praha 3 – Žižkov; Praha III Cigánkova 1861/2, Praha 4 – Chodov; Praha I – Nad Vršovskou Horou 88/4, Praha 10 – Bohdalec. Hlavním cílem služby je zvýšení informovanosti cizinců, zjednodušení komunikace s úřadem, prevence vykořisťování cizinců zprostředkovateli a nabídnutí dalších služeb naší organizace (poradenství, jazykové kurzy, komunitní programy) a dalších nevládních organizací. Konkrétní časy pracovní doby na jednotlivých pobočkách

  • Asistenční služby v terénu

Asistence na oddělení pobytu cizinců vede k velké poptávce také po asistenčních službách do jiných institucí. Klientům v tíživé životní situace (např. těhotné matky samoživitelky, nemajetní cizinci, senioři) nabízíme asistenci a tlumočení na úřady, zdravotnická zařízení, pojišťovny, školy aj. kulturními mediátory a sociální pracovnicí a asistentkou.

  • Pobytové a právní poradenství

Poskytování ambulantního poradenství ve věcech pobytu na území primárně pro klienty, kteří přichází z poboček Oddělení pobytu cizinců OAMP MV ČR a obvykle řeší složité pobytové záležitosti, které mají negativní dopad na celý sociální kontext jejich života.

  • Tvorba informačních materiálů o průběhu správního řízení ve věci žádosti o povolení pobytu ve vietnamštině, mongolštině, ruštině, angličtině, arabštině a češtině

Vytvoření jednoduchého a srozumitelného tištěného informačního materiálu, ve kterém kulturní mediátoři zúročí své zkušenosti z poradenství na oddělení pobytu cizinců a umožní informovat o nejčastějších omylech a chybách v rámci správního řízení v několika jazykových mutacích způsobem, který bude cizincům srozumitelný. Publikace bude šířena na všech OPC a také přes různá migrantská fóra a média.

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra - OAMP

Doba trvání projektu: 1.1.2012 - 31.12.2012

23. 7. 12
...nahoru ▲