Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
6. 6. 03

Asistenční služby cizincům při integraci v ČR

Cílem projektu Centra pro otázky migrace (COM) je poskytování právního, sociálního a psychologického poradenství cizincům, kteří usilují o získání trvalého pobytu v ČR či naplňování všech svých práv v souladu se zákonem o pobytu cizinců a vládní koncepcí integrace cizinců v ČR z roku 1999. Jde o pilotní projekt, který vychází z potřeb zaznamenaných pracovníky a členy občanského sdružení COM během jejich dlouhodobé práce s cizinci v ČR. Cílem je zřízení poradenského centra, které se bude systémově věnovat otázkám integrace cizinců v České republice.
Projekt je dlouhodobým záměrem Centra pro otázky migrace.

6. 6. 03
...nahoru ▲