Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Arabové v Plzni

Cílová skupina výzkumu je rozdělená do tří podskupin: studenti vysokých škol v Plzni, imigranti mimo studium a partnerky Arabů z řad majority. Primárním výstupem výzkumu je zmapování situace zkoumané skupiny. Velká část práce popisuje interakce zkoumané skupiny s majoritním obyvatelstvem. V rámci výzkumné zprávy jsou demonstrovány integrační procesy v podobě vytváření subkultur a interetnických partnerských vztahů, ale i na příkladech konfliktních oblastí soužití Arabů a většinové společnosti. Řešitelka obhajovala výzkumnou zprávu jako diplomovou práci na katedře antropologie Předního východu na ZČU v Plzni.

Lenka Derianová
7. 4. 03
...nahoru ▲