Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
13. 1. 11
Zdroj: migraceonline.cz

"Pikantní“ podrobnosti žádosti o víza

Začalo léto a spolu se ženou jsme se rozhodli „trpět“ turistikou po historických památkách ve střední Evropě. Abychom nemuseli až do Kyjeva, rozhodli jsme se žádat o české víza na konzulátu ve Lvově. Rád bych se s Vámi nyní podělil o několik „pikantních“ momentů, na které si vzpomínám.

1. Jak funguje „kuchyň“ na konzulátu zvenčí

Na rozdíl od západoevropských ambasád (Nizozemsko, Německo), se na českém konzulátu to nejzajímavější odehrává na ulici.

První fronta

Všichni ti, kteří se registrovali po telefonu a chtějí odevzdat dokumenty,  musí stát v této frontě, kde obdrží pořadové číslo (je důležité, aby jste ho neztratili; později bude přidáno do vašeho formuláře žádosti o víza).

Přijeli jsme na devátou hodinu. Bylo tady už asi 20 lidí. Museli jsme čekat relativně dlouho – 45 minut (hlavním důvodem byla třetí fronta).

Druhá fronta

Poté co obdržíte číslo, musíte čekat, dokud se na tabuli vaše číslo neobjeví. Pak Vás nechají přistoupit k okýnku, kde odevzdáte dokumenty. Zde byste měli být velmi pozorní, protože čísla nejdou logicky po sobě. Například, dvě okénka jsou v provozu a vyřizují záležitosti s čísly 20 a 21, a náhle se třetí okýnko může otevřít a začne provozovat od čísla 40. Pokud si toho nevšimnete, vaše číslo propadne a vy se musíte vrátit do první fronty.

Stání ve druhé frontě nám zabralo téměř hodinu, stihli jsme si zajít pro kávu a vrátit se zpět.

Třetí fronta

Je určená pro ty, kteří si chtějí vyzvednout své dokumenty a pasy s udělenými vízy. Čechům by za toto  mělo být znovu „poděkováno“ – tato fronta funguje u stejného okýnka jako pro první frontu. Standadní doba pro udělování víz je čtrnáct dní. Pokud je chcete získat dříve, měli byste pokaždé stát ve třetí řadě.

2. Podání žádosti

Dokumenty

V mé pojištovací agentuře (PZU) mě upozorňovali, že pojštění musí obsahovat list v češtině. Angličtině zaměstnanci konzulátu rozumí velmi dobře (naše žádosti byly vyplněny v angličtině), ale komunikovat s vámi budou výhradně v češtině. Je povinné udělat si kopie pojištění a pasů.

Měli byste si pořídit svou aktuální fotografii  a nesepnout žádost sešívačkou. Je to vaše první návštěva do České republiky (že to nevíte)?!

Nezapomeňte si rezervovat hotel na celou dobu svého výletu a nechat si poslat potvrzení z hotelu na hlavičkovém papíru  (přes email). Fax není vyžadován. Také jsem si vytisknul potvrzení o další platbě za jednu noc (kopie účtu z terminálu v hotelu), ale nekontrolovali ji.

Co se týče prokázání dostatečných finančích prostředků – nejlepší je poskytnout kopii vaší kreditní karty s potvrzením z bankomatu. Důležité – zakryjte datum platnosti a CVV kód, když kopírujete svou kartu, aby nikdo nemohl tyto informace zneužít.

Aktuální bankovní finanční výkaz o pohybu prostředků není nutný (nadbytečný výdaj). Také neposkytujte výpis účtu podnikatelských aktivit, tyto příjmy se týkají právnických osob a nezapočítávají se.

Pokud jde o povinnost doložit zajištění dopravy, zdá se, že podle poslední úpravy Vízového kodexu[1], zmizela kolonka „Způsob dopravy“ z formuláře žádosti o víza, takže doložení dopravy není vyžadováno. Mám řidičský průkaz typu IAA, podle listu v dokumentu bych měl poskytnout kopii mé licence a kopii řidičského průkazu.

Tudíž vlastníci auta si mohou zakoupit jízdenky až po pozitivním vyřízení žádosti!

Poplatky za víza

Líbí se mi způsob placení na českém konzulátu. Pokud jsou vaše dokumenty přijaty a nejsou k nim žádné připomínky, obdržíte platební stvrzenku. Dokumenty pak musíte odevzdat do dalšího okýnka a zaplatit poplatek za víza (v našem případě to bylo 2x35 = 70 EUR). Měli byste mít u sebe přesnou částku.

3. Obdržení víz

Jakkoliv se to může zdát překvapivé, s obdržením dokumentů jsem neměl žádný problém. Během týdne od podání žádosti (14/07/2010) jsem si osobně jel vyzvednout všechny pasy i s vízy. Přišel jsem na konzulát ve čtyři odpoledne. Ve frontě zde nebyl téměř nikdo.

Rostislav Ivantsiv

7. července 2010

Přeloženo z ukrajinštiny[1] Více informací viz webové stránky MZV: http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/kratkodobe_vizum/vizovy_kodex/index.html

13. 1. 11
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲