Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Analýza právního postavení zajištěných cizinců

Organizace pro pomoc uprchlíkům vydala shrnující analýzu, která mapuje právní postavení cizinců zajišťovaných v detenci za účelem jejich nuceného vyhoštění z České republiky. Z analýzy vyplývá, že ochrana některých práv zajištěných cizinců zůstává pouhou teorií. Nejhorší je v praxi asi skutečnost, že cizinci, včetně žen či celých rodin s dětmi, jsou do tohoto jakéhosi vězení umístěni na základě rozhodnutí cizinecké policie. A soud zákonnost jednání policie přezkoumá až po dlouhých měsících, pokud vůbec. Podle analýzy je v řadě případů detence cizinců i v rozporu s mezinárodním právem. OPU kritizuje zejména fakt, že za mřížemi pobývají až 6 měsíců nezletilé děti s rodiči, 3 měsíce pak nezletilé děti bez doprovodu rodičů, a to za administrativní přestupek, nikoli trestný čin. " Zcela nepřípustná z pohledu mezinárodního práva je česká přednost readmisních smluv před azylovým zákonem, takže velká část zajištěných cizinců je v současné době zbavena možnosti požádat v České republice o mezinárodní ochranu.
Publikace je také ke stažení zde.
14. 6. 10
...nahoru ▲