Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Analýza postavení migrantů a migrantek na území hl. m. Prahy: veřejná zakázka malého rozsahu

Výzva zájemcům k předložení cenové nabídky a prokázání kvalifikace na plnění veřejné zakázky malého rozsahu podle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona").

Hlavní město Praha vyzývá k podání nabídky na realizace veřejné zakázky malého rozsahu: Analýza postavení migrantů a migrantek na území hl. m. Prahy.  

Hlavním cílem Analýzy by mělo být získání, zpracování a prezentace dat z následujících oblastí:

a) sociální postavení migrantů a migrantek (interakce s majoritou a státními institucemi, komunitní participace);
b) potřeby a bariéry migrantů a migrantek (v oblasti informovanosti, vzdělávání a sociálních služeb).  

Celou výzvu s veškerými informacemi naleznete zde.

13. 6. 16
...nahoru ▲