Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
15. 4. 03
Zdroj: migraceonline.cz

Albánská migrace a emigrace

Studie je komplexní prací o historii a současnosti albánské migrace s důrazem na situaci v zemích původu. Vedle základních údajů o albánských komunitách ve středověké jižní Evropě jsou zde popsány často nepříliš známé události. Například řízená migrace Albánců z Jugoslávie do tureckého Kurdistánu v 50. letech, nebo migrační situace v Albánii během občanské války v 90. letech. Historickou perspektivu albánské emigrace uzavírá analýza vzniku a rozvoje albánského gastarbeiterství v kontextu sociálního prostředí patriarchální společnosti. Autor průběžně reflektuje dopady vízové politiky evropských zemí na směry albánské migrace. Závěrečná část práce pojednává o dopadech konfliktů na Balkáně v 90. letech 20. století na albánskou společnost a potažmo migraci. Autor v závěru studie mapuje současné migrační klima v zemích původu a hlavní migrační trasy Albánců v Evropě.
Poznámka: Studie je prozatimní verzí práce, kterou autor připravuje k pozdějšímu vydaní

Filip Tesař
15. 4. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲