Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
14. 9. 15
Téma: Integrace

Asistenční služby InBáze na oddělení pobytu cizinců v Praze

InBáze nově nabízí tlumočení a poradenství přímo na odděleních pobytu cizinců v Praze, kam přichází více než 3⁄4 cizinců s dlouhodobým a přechodným pobytem. Projekt "Asistenční služby InBáze na odděleních pobytu cizinců v Praze V" je realizován již pátým rokem.

Hlavním cílem projektu je poskytování pobytového poradenství interkulturními pracovníky v 6 jazycích (čeština, ruština, vietnamština, mongolština, angličtina a francouzština) přímo na odděleních pobytu cizinců v Praze (aktuálně Koněvova a Cigánkova). Dále je zde poskytováno i právní poradenství a naši interkulturní pracovníci poskytují služby tlumočení.

Více informací o projektu v přiloženém dokumentu.

O aktivitách projektu se můžete dozvědět také na http://www.inbaze.cz/asistence-na-pobockach-opc-mvcr/

Kontakt:
Tomáš Verčimák
vedoucí sociálně-právního oddělení
realizátor projektu
vercimak@inbaze.cz
+420 739 037 353Projekt Asistenční služby InBáze na odděleních pobytu cizinců v Praze V je finančně podpořen Ministerstvem vnitra ČR v rámci dotace na integraci cizinců.

14. 9. 15
...nahoru ▲