Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.cz › Knihovna článků o migraci

Knihovna článků o migraci

Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
- všechna tématazměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.

Anastasia Kopřivová: Ruská, ukrajinská a běloruská emigrace v Praze

12. 3. 03
Russkaja, ukrajinskaja i belorusskaja emigracija v Prage. Dvojjazyčný adresář jednotlivců i organizací ruské, ukrajinské a běloruské emigrace v Praze. Adresář pokrývá období od začátku tzv. Ruské akce do konce války, to jest od roku 1918 do roku 1945.
recenze

T. Frejka, M. Okólski: In-depth Studies on Migration in Central and Eastern Europe - the Case of Poland

11. 3. 03
Studie založená na dlouhodobém výzkumu čtyř příhraničních polských měst, cílem bylo podchycení změn mezinárodní migrace od roku 1989. Studie začíná přehledem mezinárodní migrace v prostoru střední a východní Evropy. První kapitola je věnovaná populačním pohybům polské společnosti od konce 19....
recenze

S. Castles, J. Miller M.: The Age of Migration - International Population Movements in The Modern World

10. 3. 03
Autor knihy popisuje a vysvětluje současné vzorce mezinárodní migrace a s tím související rozvoj etnické diversity v cílových zemích. Po krátkém úvodu následuje kapitola, ve které autor předkládá příklady teorií a konceptů užívaných k uchopení a vysvětlení mezinárodní migrace a formování etnických menšin. Třetí kapitola je popisem historie mezinárodní migrace od roku 1945....
recenze

Cees Gorter, Peter Nijkamp: Crossing borders - regional and urban perspectives on international migration

5. 3. 03
Ústředním tématem sborníku je v první řadě pojetí migrace jako dynamického procesu a význam osobních sítí při utváření migračních vzorů. Sborník je rozdělený na tří části. V úvodu publikace je přehled teoretických rámců pro analyzování mezinárodní migrace. Články v první části zdůrazňují specifické ekonomické otázky, které hrají významnou úlohu při politických debatách o migraci....
recenze

Tomasi Silvano: Ethics, migration, and global stewardship

5. 3. 03
Sborník je tématicky zaměřené zvláštní vydání časopisu International Migration Review. Příspěvky spadají pod pět částí a všechny spojuje otázka etiky ve vztahu k migraci. Příspěvky spadají pod pět částí a všechny spojuje otázka etiky ve vztahu k migraci....
recenze

Účast na projektu Networking Multicultural Centers

24. 2. 03
Organizace na podporu integrace menšin (OPIM) se podílí na dvouletém projektu (2002-2004) Networking Multicultural Centers from Western and South-Eastern Europe. Podstatou projektu, který organizuje SCAS (Bulharsko) a YAC (Španělsko), je vytváření sítě multikulturních center. Kontaktní seminář, který zahajoval celý projekt, se konal 4. - 8. 9. 2002 ve Španělsku....
projekty

Soustavná péče o rodiny uprchlíků žádajících v ČR o azyl

24. 2. 03
Diakonie Českobratrské církve evangelické v Myslibořicích zajišťuje průběžně od roku 1998 ubytování a péči o uprchlické rodiny s malými dětmi. Umožnění života mimo uprchlický tábor napomáhá jejich začleňování do české společnosti. Diakonie poskytuje sociální a právní poradenství.
projekty

Pomoc uprchlíkům (ČCE, 2002)

24. 2. 03
Sbory Českobratrské církve evangelické a střediska Diakonie průběžně koordinují pomoc azylantům i žadatelům o azyl. Jedná se především o individuální pomoc při jednání na úřadech, při hledání zaměstnání a bydlení, psychosociální pomoc a finanční a materiální výpomoc.
projekty

Péče o nezletilé žadatele o azyl bez doprovodu

24. 2. 03
Středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické v Ostravě poskytovalo průběžně v letech 1998 - 2000 bydlení a péči nezletilým žadatelům o azyl, kteří jsou na našem území bez doprovodu zletilé osoby. Jednalo se o několikatýdenní nepravidelné pobyty. Zadavatelem byla Správa uprchlických zařízení, partnery pak OPD (Oddělení sociálně - právní ochrany dětí a rodiny) a bývalý OÚ Frýdek-Místek.
projekty

Interkulturní vzdělávání v pedagogických centrech

24. 2. 03
Cílem projektu „Varianty“ bylo zajistit vzdělávání garantů multikulturní výchovy (MKV) a jejich vzájemnou výměnu informací. Projekt měl přispět k vytvoření kvalitní nabídky kurzů MKV organizovaných pedagogickými centry. Kurz navštěvovali také zástupci vzdělávacích odborů krajských úřadů a pracovníci České školní inspekce (ČŠI)....
projekty

Krizové centrum v Litoměřicích

24. 2. 03
Ve spolupráci s Diecézní charitou otevřela v r. 2000 Diakonie Českobratrské církve evangelické v Litoměřicích krizové centrum. Centrum je otevřeno jak českým občanům, tak také cizincům v režimu strpění, bydlící v ubytovně v Litoměřicích, která je spravována Diecézní charitou. Centrum nabízí krizově – intervenční rozhovory, poradenství, kavárenský klub a volnočasové aktivity....
projekty

Population Distribution and Migration

17. 2. 03
Sborník je složený z materiálu připraveného k příležitosti setkání expertní skupiny pro rozložení populace a rozvoj Spojených národů. První část publikace obsahuje doporučení a zprávu ze setkání. Příspěvky následující části sledují vzory rozložení populace v rozvojových zemích (Asie, Afrika, Latinská Amerika), ale i globální vzorec urbanizace....
recenze

John Salt: Migration and Population Change in Europe

17. 2. 03
Migration and Population Change in Europe je komplexní výzkumnou zprávou pojednávající o migraci v Evropě v polovině 90. let. Studie zachycuje migrační trendy v Evropě a vyhodnocuje jejich ekonomické a politické důsledky.
recenze

Ivan Savický: Osudová setkání - Češi v Rusku a Rusové v Čechách, 1914 - 1938

17. 2. 03
Publikace je politicko-historickou studií vztahů Čechů a Rusů v první polovině dvacátého století. Kniha má dvě nosné části. První, o Češích v Rusku se týká především působení československých legií během občanské války v letech 1917 až 1920. Druhá část práce pojednává o ruské emigraci v Československu od roku 1917 do konce II. světové války....
recenze

John Glad: Russia Abroad - Writers, History, Politics

17. 2. 03
Historická práce encyklopedického charakteru, ústředním motivem knihy je sledování migrace představitelů různých politických hnutí, literárních směrů a vědeckých oborů z Ruska. Základní členění publikace je podle historických etap ruské emigrace. Předsovětské období v této knize zahrnuje představitele ruské emigrace od ranného středověku do začátku I. svět. války....
recenze
« | 1 | .. | 156 | 157 | 158 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect