Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czTémata › Regularizace nelegální migrace
Témata

Regularizace nelegální migrace

Regularizace, jinými slovy legalizace neregulérního statutu imigrantů prostřednictvím zákona,  je na jedné straně jedním z účinných řešení nelegality cizinců, na straně druhé patří mezi nejvíce diskutované nástroje řízení migrace, neboť oslabuje moc státu při kontrole migračních pohybů na jeho území. Regularizace může mít mnoho podob a může se týkat různých skupin migrantů. Co do rozsahu lze jednotlivé regularizace rozdělit na generální, tj. pro všechny cizince bez oprávnění k pobytu, a regularizace speciální, tj. pouze pro určitou přesně vymezenou skupinu cizinců. Země, které k regularizaci nelegální migrace přistoupily (například Itálie, Řecko, Velká Británie, Portugalsko či Španělsko), zvolily zpravidla amnestii pro žadatele o azyl a/nebo amnestii pro lidi bez oprávnění k pobytu. Regularizace je předmětem diskuze po celé Evropě. Rádi bychom tímto tématem přispěli k tomu, aby se o regularizaci začalo diskutovat i v České republice.

Téma koordinuje Marie Jelínková. Kontakt: migrace(at)mkc.cz.

Tato internetová platforma vznikla v rámci projektu Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci, který je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Partneři: Sdružení pro integraci a migraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Multikulturní centrum Praha, SOS Racismo-Mugak a Solidariedade migrante.

Ilustrační foto Vladimir KrynytskyPříspěvky k tématu:

Diskriminace legální migrace. Jak by mohl Juščenko ulehčit život ukrajinským pracovníkům v ČR?

14. 12. 05 Oleksa Livinský
Když přijel před půl rokem Václav Klaus na oficiální návštěvu Ukrajiny, mluvilo se o 200 000 Ukrajinců v České republice a o potřebě legalizace jejich pobytu. Zdálo se, že Ukrajinci všechny své spoluobčany na českém území pokládají za nelegální pracovníky. Rovnice - co Ukrajinec v Česku, to nelegální pracovník - přitom zdaleka neplatí.

Regularizace nelegální migracekomentáře

Regularizace nelegální migrace v Evropě

8. 12. 05 Pavel Čižinský
Cílem této práce je poskytnout komparativní pohled na regularizace jako fenomén, který se objevuje v mnoha různých podobách v řadě evropských států. Je to téma, které není jednoduché vymezit, vyznačuje se nejasnou a neustálenou terminologií a je v Evropě teprve po krátkou dobu předmětem vědeckého výzkumu....
Regularizace nelegální migracečlánky

Série článků o migraci v USA od Williama Hiscotta (II): Veřejné školství a nelegální migrace

8. 12. 05
Přístup dětí imigrantů ke vzdělání zaručuje americká ústava. Tento článek obsahuje základní informace o počtech dětí imigrantů, kteří jsou v USA nelegálně a podává krátký rozbor práva na vzdělání. Je představena nedávná reforma veřejného školství „No Child Left Behind Policy“....
Regularizace nelegální migracečlánky

Hrozba paragrafu 317 nového trestního zákoníku - nevládní organizace by měly pozorně sledovat, co se děje v poslanecké sněmovně

27. 11. 05 Pavel Čižinský
Navržený paragraf 317 nového trestního zákoníku by mohl kriminalizovat práci nevládních organizací pomáhajích migrantům, kteří nemají legální pobytový status v ČR. Právník Pavel Čižinský se zamýšlí nad smyslem a možným dopadem ustanovení o "napomáhání k nedovolenému pobytu na území republiky". V článku kritizuje způsob implementace směrnice č. 2002/90/ES do české legislativy....
Regularizace nelegální migracekomentáře

Série článků o migraci v USA od Williama Hiscotta (I): o hnutí proti nelegální migraci hlídá americko-mexickou hranici

17. 11. 05
Selhání současného imigračního režimu USA vychází najevo především při studiu americko-mexického pohraničí. Tradiční cyklická migrace tohoto regionu byla značně narušena kvůli zvýšeným kontrolám na hranici a také kvůli omezením legálních způsobů imigrace. Přechod hranic se stal nebezpečnějším, což vede k vyššímu počtu smrtí při jejich překonávání....
Regularizace nelegální migracečlánky

Regularizace nelegální migrace v České republice

13. 11. 05
8. listopadu 2005 proběhlo veřejné slyšení v Senátu na téma "Nelegální migrace v České republice a její možné řešení pomocí regularizace". Na akci byla prezentována studie, která představila zahraniční zkušenosti s regularizacemi a navrhla k diskusi několik následujících variant pro český kontext.
Regularizace nelegální migracepublikace a výzkumy

ROZHOVOR s Dušanem Drbohlavem: Legální příležitosti k zaměstnávání cizinců neodpovídají poptávce na trhu práce

27. 7. 05 Marek Čaněk
Ke komplikovanému vztahu legální a ilegální migrace se vyjadřuje Dušan Drbohlav. V rozhovoru komentuje vývoj politik v České republice v oblasti zaměstnávání, podnikání a pobytu cizinců a proměny míry liberálnosti a restrikce v jednotlivých oblastech. Také se vyjadřuje k otázce regularizace migrantů, především Ukrajinců, v České republice.
Regularizace nelegální migracerozhovory

Odstraňování následků restriktivního cizineckého zákona z roku 1999 je stále aktuální

13. 6. 05 Pavla Hradečná
Dodnes nebyly odstraněny některé následky zákona o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb. Tento zákon, který harmonizoval českou legislativu s vytvářejícím se evropským acquis, byl mezníkem, co se týče kontroly migrace. Byl znamením konce relativně liberálního období povolování pobytu cizinců v České republice v devadesátých letech....
Regularizace nelegální migracekomentáře
« | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12


Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
Regularizace nelegální migracezměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect