Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czO násProjekty › Interkulturním vzděláním a prožitkem k toleranci a respektu

Interkulturním vzděláním a prožitkem k toleranci a respektu

Téma:
V rámci projektu poskytneme žákům pražských gymnázií a středních škol vzdělávací program, který tematizuje Prahu jako tradičně kosmopolitní město tvořené pestrou směsicí obyvatel rozličných národnostních, kulturních či sexuálních identit.

Jak se vyvíjelo vzájemné soužití Pražanů? Kdo všechno v Praze žije dnes a co o sobě vlastně víme? Odpovědi na tyto otázky žáci hledat prostřednictvím aktivit, které kombinují zážitkovou pedagogiku s projektovou výukou. Projekt je zaměřený na prevenci xenofobie, rasismu a homofobie.


Realizace projektu: 1.9.2016-30.6.2018

Donor: Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Praha - Pól růstu ČR

Klíčová slova: normalita, identita, menšiny, stereotypy, projektová výuka

Koordinátor: Jan Dítko, jan.ditko(et)mkc.cz

V interaktivních workshopech na téma migrace, soužití Romů s majoritou, postoji k subkulturám či sexuálním menšinám se žáci seznámí s pojmy jako je identita, národ, majorita či menšiny. Porozumí mechanismům vzniku negativních stereotypů, roli médií v tomto procesu a uvědomí si historickou proměnlivost hranic mezi normalitou a jinakostí. Workshopy, jejichž smyslem je rozvoj kritického myšlení a argumentačních dovedností studentů, využívají nejnovější trendy v interkulturním vzdělávání, osobnostně sociální výchově a zážitkové pedagogice.

Žáci též získají možnost účastnit se tematických procházek a exkurzí do institucí, jako je Český Rozhlas, Centrum současného umění DOX, Ústav pro studium totalitních režimů, Centrum audiovizuální historie Malach, Společnost pro queer paměť či Integrační centrum Praha.

Společně s nimi budou žáci realizovat vlastní žákovské projekty. Jejich smyslem je podnítit žáky k samostatnému zpracování některého z témat vzdělávacího programu a rozvíjet jejich poznání a zkušenosti praktickou činností a experimentem. Výstupy žákovských projektů budou představeny na závěrečném jarmarku projektů a publikovány na webu.

Vzdělávací program doplňuje vzdělávací oblast Člověk a společnost či Společenskovědní vzdělávání, případně průřezová témata jako Občan v demokratické společnosti, Multikulturní výchova, Mediální výchova či Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Součástí vzdělávacího programu je rovněž vzdělávací modul pro pedagogické pracovníky zaměřený na posílení kompetencí v oblasti multikulturní výchovy a projektového vzdělávání.


CZ_RO_B_C_orez.jpg     Praha.jpg
Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci OP Praha - Pól Růstu.


Výstupy projektu:

Tvoje cesta, tvoje stopa. Zapojte se do Týdne globálního vzdělávání! 18. – 26. listopadu 2017

Tvoje cesta, tvoje stopa. Zapojte se do Týdne globálního vzdělávání! 18. – 26. listopadu 2017

3. 10. 17

Cestování do různých koutů světa se stalo pro mnohé z nás úplnou samozřejmostí. Navštívit cizí země, vnímat krásu přírody, vidět známé i méně známé památky, ale i poznávat život lidí nejrůznějších kultur. Stačí sbalit batoh, nasednout na vlak, do letadla či auta a vyrazit. A za pár dní se pak můžeme pochlubit vším, co jsme viděli a prožili…

Česká republika tiskové zprávy
JAK NA NĚ?! aneb Práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat (akreditace MŠMT)

JAK NA NĚ?! aneb Práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat (akreditace MŠMT)

3. 10. 17

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste nevěděli jak reagovat na názory svých žáků? Jak se z pozice učitele vypořádat s kouzelnou formulí "všichni mají právo na svůj názor"?

Česká republika
Čím se v Multikulturním centru Praha zabýváme?

Čím se v Multikulturním centru Praha zabýváme?

22. 8. 17 Sára Vidímová

Připravili jsme pro Vás sérii krátkých článků a rozhovorů s jednotlivými koordinátory a koordinátorkami našich projektů, ve kterých se dozvíte více o tom, co děláme a jak se našich aktivit můžete zúčastnit.

Česká republika rozhovory
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect