Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czE-knihovna › Publikace nevládních organizací k novele cizineckého a azylového zákona

Publikace nevládních organizací k novele cizineckého a azylového zákona

21. 6. 07
Zdroj: migraceonline.cz
V návaznosti na probíhající diskuse v poslanecké sněmovně o novele cizineckého a azylového zákona zpracovali pracovníci nevládních organizací Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Konzorcium nevládních organizací pracujících s uprchlíky v ČR (Poradna pro uprchlíky, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Poradny pro integraci, SOZE) a Multikulturní centrum Praha sepsali stanoviska a komentáře k jednotlivým problematickým bodům těchto novel. Publikace jsou ke stažení ve formátu pdf zde.

V současnosti je v Parlamentu ČR projednávána novela zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu. Tato novela již vyvolala poměrně rozsáhlou diskusi. Dle svých kritiků zkomplikuje novela značným způsobem život smíšeným/binacionálním manželstvím, zhorší právní postavení žadatelů o mezinárodní ochranu/azyl a zavede celou řadu dalších opatření zpřísňující, často neopodstatněně a zbytečně, českou migrační politiku (od nutnosti všech žadatelů o vízum poskytovat své biometrické údaje po ztrátu průkazu osvědčujícího trvalý pobyt cizince v ČR v případě odhlášení z adresy pobytu v ČR). Všechna tato opatření vyvolala aktivitu celé řady nevládních organizací zabývajících se migrací a právy cizinců. Byla vydána Publikace nevládních organizací k novele cizineckého a azylového zákona, sepsána petice vyjadřující se k navrhovaným změnám a zástupci nevládních organizací vystoupí na semináři, který bude organizovaný výborem pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a který bude věnován k vládnímu návrhu cizineckého a azylového zákona.
 
Publikace shrnuje připomínky koalice nevládních organizací zabývajících se migrací a právy cizinců k projednávané novele. Mezi nejzávažnější výtky patří, že by došlo ke zhoršení právního postavení binacionálních manželů a dalších rodinných příslušníků českých občanů – tito cizinci by nově nezískávali právo trvalého pobytu ihned, nýbrž až po 2 letech pobytu přechodného (nižší pobytový status), vedla by k citelnému snížení práv cizinců ze smíšených rodin v oblasti sociálních dávek a zdravotního pojištění. Byla by omezena svoboda pohybu a pobytu žadatelů o mezinárodní ochranu, a to jak v rámci tzv. letištního řízení, tak (a to dokonce neomezeně) v případě pobytu v přijímacích střediscích na území České republiky. V případě ztráty adresy by cizinec přišel i o průkaz osvědčující jeho trvalý či jiný pobyt v ČR, což by znamenalo byrokratické komplikace ztěžující cizincům život při styku s úřady, při přebírání pošty a při cestování do zahraničí. Shrnutí všech hlavních výhrad je v příloze tiskové zprávy.

Součástí aktivit dotýkajících se výše zmíněné problematiky je i Petice proti některým navrhovaným změnám v novele zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců. Cílem petice je upozornit na negativní dopady novely na uprchlíky hledající v ČR útočiště před pronásledováním, na život cizinců v ČR, jejich rodinných příslušníků a na standardy lidských práv v ČR obecně. Hlavními iniciátory petice je Poradna pro občanství a Multikulturní centrum Praha. Možnost vyjádřit podporu cizincům a uprchlíkům trvá do počátku září 2007. Petice je adresována oběma komorám českého Parlamentu.

Koalice nevládních organizací se snaží konstruktivně napomáhat hledání vyvážené podoby migrační politiky ČR a vést konstruktivní dialog jak se státní správou, tak s legislativci. Zástupci Poradny pro občanství, Poradny pro uprchlíky a Organizace pro pomoc uprchlíkům se zúčastní panelové diskuse na semináři k vládnímu návrhu cizineckého a azylového zákona organizovaného bezpečnostním výborem PSP ČR. Seminář proběhne 21.6. ve 14,00 hod. na adrese: Sněmovní 1, místnost č. 205.

Bližší informace:
http://www.diskriminace.cz/dp-migrace/novela_191.phtml

Poradna pro občanství:
Pavel Čižinský, migrace@diskriminace.cz

Poradna pro uprchlíky:
Pavla Burdová Hradečná, hradecna@refug.cz

Organizace pro pomoc uprchlíkům:
Jaroslav Větrovský, jaroslav.vetrovsky@opu.cz

text petice s možností elektronického podpisu:
http://www.diskriminace.info/dp-petice/  

 


Ke stažení


...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect