[an error occurred while processing this directive] FINANČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE: Průvodce pro cizince

Příručka Finanční služby v České republice: průvodce pro cizince vznikla v rámci projektu Finanční vzdělávání cizinců. Cílem této příručky je poskytnout cizincům, kteří žijí v České republice, základní přehled o bankovním sektoru v ČR a o nabídce bankovních produktů. Tato příručka vyšla v češtině, angličtině, němčině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině. Je dostupná v elektronické verzi ke stažení na této stránce (formát pdf) nebo v tištěné verzi zdarma k vyzvednutí v Multikulturním centru Praha (kontakt pro objednávky infocentrum@mkc.cz).

Informace o projektu

Cizinci přicházející do České republiky musí řešit četné problémy, které jsou spojené s jejich pobytem: bydlení, zaměstnání či podnikání, lékařská péče, vzdělání atp. Řešení těchto problémů úzce souvisí s finančními úkony, a proto je nutné, aby cizinci měli dostatek správných a relevantních informací o českém bankovnictví a o nabídce finančních služeb.
Cílem projektu Finanční vzdělávání cizinců je poskytnout cizincům informace o systému českého bankovnictví a finančním sektoru a vysvětlit legendy a mýty, které mezi cizinci, zvláště s malou znalostí českého jazyka, kolují. Tento projekt pomáhá předejít sociálnímu a ekonomickému vyloučení cizinců a přispět k jejich úspěšné integraci.
Výstupem je publikace "Finanční služby v České republice: Průvodce pro cizince", která je cizincům a dalším zájemcům k dispozici v tištěné i elektronické podobě na internetu. Publikace má 6 jazykových verzí, aby byla užitečná i pro cizince s nižší znalostí češtiny.
Příručka obsahuje jak obecné informace o českém bankovnictví, tak i konkrétní informace o nabídce základních bankovních a finančních produktů vybraných bank. Při popisu bankovních a finančních produktů je pozornost věnována především těm produktům, které jsou pro cizince žijící v České republice důležité jako např. problematika běžného účtu, financování bydlení, ale i možnost zasílání peněz do zahraničí apod.
Projekt byl zahájen v červnu 2005 a bude ukončen v březnu 2006. Realizaci projektu finančně podpořila Citigroup Foundation. Za cenné rady a připomínky děkujeme především Pavlíně Jiříkové z GE Money Bank a Michalu Gorecovi ze Citibank

Příručky ke stažení/Download

(ve formátu pdf)

English version


Česká verze


Deutsche Version


[an error occurred while processing this directive]