Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Alternatїva #audiovisual performance

Audiovizuální soundscape performance Yurie Bulky - hudebníka tvořícího tzv. live coding - uměleckou formu využívající živé psaní kódu, vytvářející nástroje pro zvuk a obraz přímo před zraky diváků. Akce se koná v rámci festivalu Alternatїva: mini-festival nezávislé ukrajinské kultury 7. 10. od 19:00 v prostoru Cross attic. 

***

Audiovisual soundscape performance of Yuri Bulky - a live coding artist – creating the art using live code writing, making sound and images on the spot. The event takes place on October 7 from 19:00 in Cross Attic. 

Yuri původně vystudoval muzikologii a hru na klarinet na Státní hudební akademii ve Lvově. Brzy se začal věnovat elektronické hudbě, novým technologiím a programování, jejichž propojování hraje v jeho tvorbě a výzkumu důležitou roli. Bulka se sám považuje za „ochránce soukromí“ – kryptologa a „anti Velkého bratra“. Jeho práce reaguje na problematiku digitální bezpečnosti, hnutí za svobodný software a open source technologie.
V rámci mini-festivalu ukrajinské nezávislé kultury Alternatїva rozezní své zvukové představy.

K programování využívá k tvorbě flexibilních a komplexních hudebních struktur (PureData, Max/MSP, SuperCollider). Od roku 2009 pravidelně vystupuje na festivalech a koncertech včetně EM-Visia (Kyiv, 2009), Ars/Vox Electronica (Lviv, 2011, 2012, 2013, 2014), Tetramatyka (Lviv, 2013), Simultan (Timișoara, 2015), a AudioArt (2016).

Reshetova Mariia se narodila v Charkově, kde vystudovala grafické umění v tamní Státní Akademii designu a umění / KSADA na fakultě výtvarného umění. V současné době studuje Intermedia v Institutu umění a designu ADI v Praze.V posledních letech se zabývá výtvarnou praxi v oboru digitálních médií, plakátů, video mappingu, interaktivních videoprojekcí a sociálních výtvarných projektů pro osoby se zdravotním postižením.

VSTUP ZDARMA

Akce je součásti mini-festivalu ukrajinské nezávislé kultury Alternatїva pořádného s podporou Integračního centra Praha.
Tento projekt je realizován za finanční podpory MV ČR a Hlavního města Prahy. Cílem projektu je podpora integrace cizinců žijících v Praze.

***

-- Українська --
Аудіо-візуальна вистава саундскейп Юрія Булки - музиканта, що створює так званий Live coding, - форма мистецтва, яка використовує живе написання коду, створюючи інструменти для звуку і зображення безпосередньо перед глядачами.
Спочатку Юрій вивчав музикознавство і вчився грати на кларнеті в Державній музичній академії в Львові. Незабаром він почав займатися електронною музикою, новими технологіями і програмуванням, взаємозв'язок яких грає важливу роль в його творчості і дослідженнях. Сам Булка вважає себе «захисником приватного життя» - криптологом і «анти-великим братом». Його робота реагує на проблематику цифрової безпеки, рух за вільне програмне забезпечення і технології з відкритим вихідним кодом.
В рамках міні-фестивалю української незалежної культури Alternatїva - змусить звучати свої звукові образи.

Він використовує програмування для створення гнучких і складних музичних структур (Puredata, Max / MSP, Supercollider). З 2009 року він регулярно виступає на фестивалях і концертах, включаючи ЕМ-visia (Київ, 2009), Ars/Vox Electronica (Львів, 2011, 2012, 2013, 2014), Tetramatyka (Львів, 2013), Simultan (Тімішоара, 2015), Audioart (2016).

Решетова Марія, народилася 22 серпня 1993 року в місті Харків. Вивчала графіку в ХДАДМ (Харківскій Державній Академії Дизайну та Мистецтв) / Харків, Україна.
З 2016 року вивчає Інтермедійне мистецтво в ADI (Art & Design Institute) / Прага, Чехія. Наразі працює в напрямку нових медіа, плакатної графіки, інтерактивних відео інсталяцій та соціальних проектів для людей з обмеженими можливостями. 
Надихається сучасною культурою та новими технологіями.

Вхід вільний.
Захід є частиною міні-фестивалю української незалежної культури Alternatїva за підтримки Інтеграційного центру Прага. Цей проект також реалізується при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і столиці Праги. Метою проекту є підтримка інтеграції іноземців, що проживають в Празі.

***
-- EN –
Yury Bulka is an artist and musician. He was formally educated as a clarinetist and musicologistin National Academy of Music in Lviv. He soon switched to electronic music, technology and programming, whose intersection with art is important in his work and research. Bulka defines himself as a privacy/crypto geek and anti-“Big Brother.” His work reflects the problems of digital security and related free software movements and open source technologies. In his work he uses exclusively open software and publishes his work under a free licenses.

He started using programming as a medium for creating flexible musical structures (PureData, SuperCollider). Since 2009, he has regularly participated in festivals and concerts, including EM-Visia (Kyiv, 2009), Ars/Vox Electronica (Lviv, 2011, 2012, 2013, 2014), Tetramatyka (Lviv, 2013), Simultan (Timișoara, 2015), and AudioArt (2016).

Reshetova Mariia was borned in Kharkiv where she studied Graphic Arts at the State Art and Design Academy / KSADA, Kharkiv, faculty of Fine Art. Currently studying intermedia in Art and Design Institute / ADI (Prague / Czech Republic). For the last few years has developed a package of work inspired by atmospheric physics 3d modeling in field of poster graphics, video mapping, digital media, interactive video projection and social art projects for people with disabilities.

ENTRANCE FREE

This project is realized with the financial support of the Ministry of the Interior and the Capital City of Prague. The aim of the project is to support the integration of foreigners living in Prague. The event is also supported by the Integrační centrum Praha / Integration centre Prague.

datum:7. října 2018 (neděle) 19:30 - 23:00
místo:Cross Attic, Plynární 1096/23, 170 00 Holešovice
pořádá:Praha. Prozkoumej, angažuj se, hýbej městem
PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
12
      
      
      
     
     
     
     
3456789
  
   
     
     
10111213141516
  
     
    
17181920212223
    
24252627282930
      
      
      
...nahoru ▲