Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

3 Výzkumné instituce

3 Výzkumné instituce

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Hlavní náplní ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, formulovaný podle aktuálních potřeb orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů.

Ústav etnologie akademie věd ČR

Přehled hlavních oblastí výzkumu, probíhajících vědeckých grantů, nabídka publikací, kontakty.

Sociologický ústav akademie věd ČR
AV ČR

Výzkumným záměrem SOÚ AV ČR, v.v.i., je sociologická analýza dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu evropských integračních politik, rozvoje znalostní společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu.

Katedra demografie VŠE

Stránky Katedry demografie Vysoké školy ekonimcké v Praze.

GEOMIGRACE-Geografickéh výzkumné centrum

GEOMIGRACE se zaměřuje kromě základního monitorování daných procesů také na analýzy podmíněností, mechanismů a dopadů mezinárodní migrace a integrace cizinců v Česku v širším středoevropském kontextu s důrazem na situaci post-sovětských a vietnamských imigrantů.

Český statiatický úřad-cizinci v ČR

Statistické údaje Českého statistického úřadu týkající se cizinců v ČR.
...nahoru ▲