Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

3 Výzkumné instituce


3 Výzkumné instituce

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Hlavní náplní ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, formulovaný podle aktuálních potřeb orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů.

Ústav etnologie akademie věd ČR
Přehled hlavních oblastí výzkumu, probíhajících vědeckých grantů, nabídka publikací, kontakty.

Sociologický ústav akademie věd ČR
AV ČR

Výzkumným záměrem SOÚ AV ČR, v.v.i., je sociologická analýza dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu evropských integračních politik, rozvoje znalostní společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu.

Katedra demografie VŠE
Stránky Katedry demografie Vysoké školy ekonimcké v Praze.

GEOMIGRACE-Geografickéh výzkumné centrum
GEOMIGRACE se zaměřuje kromě základního monitorování daných procesů také na analýzy podmíněností, mechanismů a dopadů mezinárodní migrace a integrace cizinců v Česku v širším středoevropském kontextu s důrazem na situaci post-sovětských a vietnamských imigrantů.

Český statiatický úřad-cizinci v ČR
Statistické údaje Českého statistického úřadu týkající se cizinců v ČR.

...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect