Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj

Žebřík

Žebřík, o.s. je neziskové sdružení občanů pro křesťanskou sociální práci. Poskytuje sociální, poradenské a vzdělávací služby pro cizince a jejich rodiny v zařízení Centrum podpory cizinců v Prostějově.

Centrum podpory cizinců

Centrum podpory cizinců je informační a poradenské středisko pro podporu integrace cizinců

Centrum na podporu integrace cizinců

Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Agentura rozvojové a humanitárnípomoci Olomouckého kraje - ARPOK

Cílem organizace je úrostřednictvím globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a osvěty zvyšovat povědomí žáků, studentů, učitelů i široké veřejnosti o aktuálních globálních tématech a tím přispět k rozvoji občanské společnosti v ČR i zahraničí. Lidé v této společnosti se zajímají a aktivně zapojují do dění kolem sebe, rozumí souvislostem, kriticky přijímají informace, jsou si vědomi možností volby a chovají se dle toho.
...nahoru ▲