Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
26. 1. 23
Zdroj: migraceonline.cz

Metodika

Metodika

Metodika vzdělávacího programu Příběhy těch, co museli jít je určena středoškolským pedagogům, kteří mají zájem věnovat se ve výuce tématu proměn obyvatelstva českých zemí v uplynulém století.

Vzdělávací program je koncipován jako průřezový. Páteř úvodního cyklu workshopů o migračních procesech posledních sto let na českém území tvoří časová osa s počátkem v první republice a vyústěním v současnosti. Tyto procesy žákům přibližuje prostřednictvím přesahů do politického života země, ekonomického či demografického vývoje v regionech, odrazů v dobové mediální či kulturní produkci nebo ve vzpomínání osob, které se jich bezprostředně účastnily. Program najde své využití nejen ve výuce dějepisu, ale pracuje s tématy, která se probírají na hodinách českého jazyka, zeměpisu či základů společenských věd.

Úvodní cyklus workshopů sleduje několik dílčích cílů: práce s autentickým dobovým materiálem pomáhá žákům zorientovat se v moderních dějinách Česka. Analýzou textů či fotografií se žáci učí „číst mezi řádky“, interpretovat jejich obsah, význam či intence z pohledu těch, koho zobrazují, i těch, kdo tato zobrazení vytváří a šíří. Co se u nás událo, jak a proč? Kdo byly hlavní postavy těchto dějů? Jaké byly jejich zájmy, komu tyto události přinesly prospěch a blahobyt, a kdo se naopak stal jejich obětí či se ocitl na straně poražených? V práci s pestrým a nejednoznačným materiálem žáci přivykají na skutečnost, že řada historických procesů či událostí, které různé vrstvy či skupiny obyvatel českých zemí prožívaly společně, jsou z pohledu těchto skupin často nahlíženy a vykládány naprosto opačně. Intuitivně dochází k poznání, že tyto protikladné, často zcela neslučitelné pohledy jsou dodnes zdrojem neporozumění či dokonce konfliktů. Neustálé „potýkání se“ s protichůdnými postoji či výroky má u žáků pěstovat dovednost přijímat a rozumět jim v jejich vlastní logice. Má naučit žáky akceptovat pohledy různých lidí na určitý děj či událost tak, jak jim tito lidé sami rozumí, a pracovat s každým jednotlivým porozuměním jako s jedním z celé řady dalších, neméně relevantních pohledů. Žáci se tak připravují na vstup do terénu, kde se v interakcích s různými aktéry dost pravděpodobně budou potýkat se stejným problémem.

Následná série plánovacích workshopů sleduje dva cíle. Prvním z nich je rozvinout zájem žáků do podoby promyšleného, badatelsky orientovaného projektu, jehož téma, cíle, metody, pracovní postupy či jednotlivé úkoly si žáci co možná nejvíce promyslí, formulují a rozvrhnou sami. Druhým cílem je vytvářet a posilovat u žáků specifické dovednosti nezbytné pro realizaci teamové práce: umění spolupracovat, řešit problémy a konflikty, diskutovat, férově argumentovat, naslouchat a respektovat názory druhého a zároveň nést zodpovědnost za svěřený úkol a věřit ve vlastní schopnosti.

Kompletní metodiku si stáhnete kliknutím na obrázek.

 

Níže si můžete stáhnout tři pracovní listy do hodin.

 

26. 1. 23
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲