Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czZemě › Slovensko

Migrace v zemích střední a východní Evropy

Země střední a východní Evropy - migrace

Slovensko

Počet imigrantů přicházejících na území Slovenska se po vstupu země do Evropské unie (2004) postupně zvyšoval, tato tendence byla ale zpomalena ekonomickou krizí.

Migranti přicházejí zejména z České republiky, Maďarska a Rumunska a to převážně z pracovních důvodů. Jejich celkový podíl na populaci je stále relativně malý (1,3% procent obyvatel v roce 2011), avšak od roku 2004 se zvýšil téměř třikrát. Podle oficiálních statistik (2011) přesáhl počet migrantů s povolením k pobytu 70 000.

V roce 2011 přijala Migrační politiku Slovenské republiky s výhledem do roku 2020 a Akční plán migrační politiky na roky 2012 – 2013, přesto je ale celkově oblasti migrace a zejména pak integrace cizinců věnováno poměrně malá pozornost. V roce 2009 byla přijata Koncepce integrace cizinců ve Slovenské republice, ke které jsou každoročně vydávány souhrnné zprávy o plnění opatření z ní vyplývajícím. V roce 2012 také navíc vstoupil v platnost Zákon o pobytu cizinců. Přehled vývoje v oblasti migrace na Slovensku v letech 2009-2012 je dostupný zde.

Přehled událostí v oblasti mezinárodní migrace ve střední a východní Evropě v roce 2007

11. 3. 08
Sekce "Přehled událostí v oblasti mezinárodní migrace ve střední a východní Evropě v roce 2007" nabízí patnáct komentářů z desíti zemí, které se vyjadřují k důležitým událostem a změnám v migračních trendech a migračních a azylových politikách.
Ukrajina, Rumunsko, Slovensko, Česká republika, Polsko, Maďarsko články

Schengenské přísliby z perspektivy slovensko-ukrajinského pohraničí

7. 3. 08 Petr Balcar
Rozšiřování schengenského prostoru s sebou přináší také nové zkušenosti a očekávání obyvatel slovensko-ukrajinského pohraničí. Snaha o přiblížení místní perspektivy vychází z výzkumu a zkušeností autora a zároveň z odborných publikací a seminářů.
Víza a hranice, Migrace a EUSlovensko články

Vybrané problémy zahraniční migrace na Slovensku v současnosti

20. 4. 07 Boris Divinský
V nasledujúcom príspevku sa autor ako špecialista na tematiku zahraničnej migrácie na území Slovenskej republiky snaží čitateľovi v krátkosti charakterizovať vývoj a súčasnú situáciu v jednotlivých základných migračných komponentoch ako legálna migrácia, nelegálna migrácia, azylová problematika, či kategória presídlencov....
Slovensko články

Stav platné legislativy v oblasti cizineckého práva na Slovensku

20. 4. 07
Cieľom článku je priblížiť čitateľovi právnu úpravu cudzineckého režimu v Slovenskej republike, so zameraním na podmienky vstupu cudzincov na územie SR, jednotlivé druhy pobytov a možnosti ich získania, ako aj na dôvody prípadného vyhostenia cudzinca. Pozornosť je sústredená predovšetkým na cudzincov, ktorí sú príslušníkmi tzv....
Slovensko články

Komentáře 2006

27. 3. 07
Jedenáct komentářů ze sedmi různých zemí se zaměřuje na důležité události a změny, které se na poli migrace odehrály v minulém roce. V roce 2006 jsme byli na poli migrace svědky zajímavého vývoje, a to jak v celém regionu, tak na úrovni jednotlivých států....
Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Polsko, Maďarsko články
« | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect