Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czZemě › Polsko

Migrace v zemích střední a východní Evropy

Země střední a východní Evropy - migrace

Polsko

Přestože počet lidí, kteří odcházejí z Polska, klesá, je Polsko tradičně vnímáno především jako emigrační země. V porovnání s ostatními středoevropskými zeměmi je relativně otevřeno k přijímání pracovních migrantů.

Od roku 2007 se počet vydaných pracovních povolení se zvyšuje, občanům Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ruska a Ukrajiny je navíc v Polsku usnadněn proces udělování pracovních víz. Podle Eurostatu (2011) tvoří občané cizích zemí pouze 0.1% polské populace, což je nejméně z celé Evropy. Podle oficiálních statistik má v Polsku přes devadesát tisíc cizinců povolený pobyt, dalších 50 – 70 tisíc cizinců může v zemi pobývat nelegálně (nevládní neziskové organizace odhadují celkový počet cizinců až na téměř půl milionu).

V roce 2011 Národní shromáždění vydalo Zákon upravující legalizaci pobytu cizinců, třetí a nejvíce liberální nařízení v řadě. V roce 2009 byl přijat nový zákon o polském státním občanství. V roce 2012 byl také přijat první komplexní dokument o migrační politice: Polská migrační politika – současný stav a navazující kroky, který pojednává i o otázce integrace přistěhovalců. Přehled vývoje v oblasti migrace v Polsku v letech 2009-2012 je dostupný zde.

Pendlující ženská migrace v rozšířené Evropě

25. 4. 06
Tato studie vychází z kvalitativního výzkumu, který probíhal v autobusech na linkách mezi Polskem a Itálií od prosince 2003 do května 2004, a soustředí se na genderové strategie mobility pracovnic v domácnosti a pečovatelek v rámci migrace žen mezi Východem a Západem.
Studie je publikována v angličtině, abstrakt do češtiny přeložil Daniel Urban.

Gender a migracePolsko články

Hraniční přechod Hrebenne/Rava Ruska - Mozaika fenoménů

10. 11. 05 Marek Čaněk, Hana Synková, Iva Voldánová
Postřehy z polsko-ukrajinské hranice, které vznikly v rámci terénního výzkumu kurzu antropologie hranic v červenci 2005.
Polsko články

Nové fenomény a stará legislativa: právní předpisy upravující nabývání občanství v Polsku

14. 7. 05
I když bylo po vzniku třetí Rzeczpospolity v roce 1989 přijetí nové legislativy v oblasti občanství vnímáno jako důležité a nezbytné, nový zákon o polském občanství doposud schválen nebyl. Zatím stále platí zákon o polském občanství z roku 1962, který byl v 90. letech částečně novelizován a doznal podstatných změn v roce 1999....
Polsko články

Studie o přijímání uprchlíků ve střední Evropě

9. 6. 05
Informační a kooperační fórum nevládních organizací ve střední Evropě (ICF), jehož členem je Organizace pro pomoc uprchlíkům, vydalo srovnávací zprávu o podmínkách přijímání žadatelů o azyl v zemích střední Evropy. Zpráva shrnuje výsledky návštěv azylových zařízení a zařízení policie pro zajištění cizinců za účelem vyhoštění v Německu, České republice, Maďarsku, Polsku, Rakousku a na Slovensku....
Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko, Maďarsko články

The Polish-Jewish emigration of 1968 and their view of Poland

19. 1. 05
Mezi lety 1968 - 1971, během státem sponzorované "Antsemitské kampaně", opustila Polsko skupina 13 000 Poláků, kteří měli židovksé předky. V tomto skupinovém portrétu Jakub Hurrle dokazuje, že se v zásadě jednalo o dvě skupiny lidí, z kterých se na základě společně sdílených osudů odmítání a života v exilu stala skupina jedna....
Polsko články
« | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect