Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czZemě › Maďarsko

Migrace v zemích střední a východní Evropy

Země střední a východní Evropy - migrace

Maďarsko

I přes zhoršující se ekonomickou situaci v zemi a relativně přísné politice zaměstnávání cizinců celkový počet migrantů v Maďarsku dlouhodobě stoupá.

V posledním desetiletí se zdvojnásobil podíl migrantů na celkové populaci na 2.1% obyvatelstva. Podle Eurostatu (2011) počet migrantů přesáhl 200 000, přičemž se předpokládá, že až 40% tvoří etničtí Maďaři ze sousedních zemí. V posledních letech roste počet Maďarů vyjíždějících do zahraničí za prací.

Maďarsko stále nemá koncepční dokumenty definující politiky v oblasti migrace a integrace. Novelizovaný cizinecký zákon, jenž zavedl zvýhodněný proces naturalizace pro cizince maďarského původu, způsobil v roce 2011 prudký nárůst počtu udělených občanství pro tuto skupinu migrantů. Přehled vývoje v oblasti migrace v Maďarsku v letech 2009-2012 je dostupný zde.

Genderově ovlivněné migrační zkušenosti z Ruska do Maďarska v 90. letech

21. 10. 05
This article explores emigration from Russia to Hungary in the 1990s. It seeks to answer the question "What factors have influenced Russian men and women to migrate to Hungary after the breakup of socialism?" Applying a gender-integrative approach, I argue that Russian men and women migrated to Hungary due to a variety of interlinked factors....
Gender a migraceMaďarsko články

Studie o přijímání uprchlíků ve střední Evropě

9. 6. 05
Informační a kooperační fórum nevládních organizací ve střední Evropě (ICF), jehož členem je Organizace pro pomoc uprchlíkům, vydalo srovnávací zprávu o podmínkách přijímání žadatelů o azyl v zemích střední Evropy. Zpráva shrnuje výsledky návštěv azylových zařízení a zařízení policie pro zajištění cizinců za účelem vyhoštění v Německu, České republice, Maďarsku, Polsku, Rakousku a na Slovensku....
Rakousko, Německo, Slovensko, Polsko, Maďarsko články

Měnící se tvář Budapešti

25. 6. 04
Kateřina Horníčková, doktorandka na Středoevropské univerzitě, popisuje v následujících dvou článcích činnost maďarské nevládní organizace Menedek a život čínské komunity v Budapešti. Organizace Menedek se zabývá pomocí imigrantům s legálním statutem a jejich integrací do maďarské společnosti. I přes tuto pomoc musí imigranti překonávat mnoho dalších překážek zejména při hledání práce a bydlení....
Maďarsko články

Maďarská emigrace

11. 3. 04 Kateřina Danielová
Krátký článek K. Danielové sumarizuje emigraci z Maďarska v novodobé historii. V úvodu textu cituje údaje Světové federace Maďarů podle níž dnes ve světě žije přibližně 15,5 miliónů Maďarů. Tento odhad vychází z poměrně široké definice Maďarů (za Maďara může být považován občan Maďarska, člověk mluvící maďarštinou jako mateřským jazykem či člověk pocházející z Maďarska)....
Maďarsko články

Rasismus a xenofobie v Maďarsku

1. 3. 04 Kateřina Danielová
Článek seznamuje čtenáře se současným postojem maďarské veřejnosti k imigrantům a k etnickým menšinám žijícím v Maďarsku. Podobně jako Česká republika, také Maďarsko patří do bloku postkomunistických zemí, jejichž hranice byly po dlouhá desetiletí uzavřeny. Od devadesátých let 20. století zde probíhá politická, ekonomická i sociální transformace završená vstupem do Evropské unie....
Maďarsko články
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | »
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect