Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czTémata › Regularizace nelegální migrace
Témata

Regularizace nelegální migrace

Regularizace, jinými slovy legalizace neregulérního statutu imigrantů prostřednictvím zákona,  je na jedné straně jedním z účinných řešení nelegality cizinců, na straně druhé patří mezi nejvíce diskutované nástroje řízení migrace, neboť oslabuje moc státu při kontrole migračních pohybů na jeho území. Regularizace může mít mnoho podob a může se týkat různých skupin migrantů. Co do rozsahu lze jednotlivé regularizace rozdělit na generální, tj. pro všechny cizince bez oprávnění k pobytu, a regularizace speciální, tj. pouze pro určitou přesně vymezenou skupinu cizinců. Země, které k regularizaci nelegální migrace přistoupily (například Itálie, Řecko, Velká Británie, Portugalsko či Španělsko), zvolily zpravidla amnestii pro žadatele o azyl a/nebo amnestii pro lidi bez oprávnění k pobytu. Regularizace je předmětem diskuze po celé Evropě. Rádi bychom tímto tématem přispěli k tomu, aby se o regularizaci začalo diskutovat i v České republice.

Téma koordinuje Marie Jelínková. Kontakt: migrace(at)mkc.cz.

Tato internetová platforma vznikla v rámci projektu Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci, který je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Partneři: Sdružení pro integraci a migraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Multikulturní centrum Praha, SOS Racismo-Mugak a Solidariedade migrante.

Ilustrační foto Vladimir KrynytskyPříspěvky k tématu:

Současná situace migrantů na Plzeňsku

8. 12. 10 Marie Jelínková, Martina Hánová
Drobná studie popisuje problémy migrantů na území ČR v případě Plzeňského kraje a ukazuje, jaké důsledky s sebou přinesla různá nepromyšlená rozhodnutí ze strany státu i plzeňské cizinecké policie. Opatření přijatá především v reakci na tzv. ekonomickou krizi jen posílila klientelismus, oslabila práva migrantů a vystavuje je často absurdním a lidsky obtížným situacím....
Regularizace nelegální migrace, Pracovní migracečlánky

Hlášení migrantů bez oprávnění k pobytu zdravotním personálem v ČR: současný vývoj

9. 11. 10 Marie Jelínková
Komentář stručně popisuje nedávný vývoj přístupu migrant bez oprávnění k pobytu ke zdravotní péči v ČR a přibližuje současnou debatu o přístupu zdravotnického personálu v této oblasti.
Regularizace nelegální migrace

Nezaměstnanost imigrantů ve Španělsku v době ekonomické krize

18. 10. 10 Kristýna Recinová
Mezi přistěhovalectvím a nezaměstnaností ve Španělsku existuje velmi úzká vazba. Zřetelné souvislosti jsou patrné především v době celosvětové ekonomické krize, která na sebe ve španělských podmínkách vzala podobu krize zaměstnanosti. Dramatický nárůst nezaměstnanosti přesahující dvacetiprocentní hranici způsobuje stále větší propad španělské ekonomiky na světových trzích....
Regularizace nelegální migracečlánky
Zpráva z veřejné debaty „Španělské zkušenosti s regularizací migrantů – inspirace pro Česko?

Zpráva z veřejné debaty „Španělské zkušenosti s regularizací migrantů – inspirace pro Česko?

29. 9. 10 Marie Jelínková
V pátek 10. září 2010 se v knihovně Multikulturního centra Praha uskutečnila debata, jejímž cílem bylo seznámit českou veřejnost se situací v oblasti migrace ve Španělsku. Debata probíhala za účasti zástupců španělské organizace SOS Racismo – Mugak, která je partnerem MKC Praha, Organizace pro pomoc uprchlíkům a Sdružení pro integraci a migraci v projektu Regularizace jako jeden z nástrojů v boji...
Regularizace nelegální migracečlánky

Otevřený dopis: Protest proti rozsáhlým zátahům policie na cizince v ČR

17. 8. 10
Otevřený dopis byl zaslán ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům ministrovi vnitra s cílem prostestovat proti rozsáhlým zásahům cizinecké policie a upozornit na špatný stav cizineckého zákona a absenci skutečné vize budoucí české migrační a azylové politiky.
Regularizace nelegální migrace, Pracovní migracečlánky

Vývoj migrační politiky v Portugalsku: mezi obranou rovnosti a xenofobií

9. 8. 10 Lídia Fernandes
Článek se podrobně věnuje vývoji portugalské imigrační politiky a popisuje jednotlivé regularizace, které se v zemi uskutečnily. Zvláštní důraz přitom klade na popis situací, ve kterých regularizace probíhaly, aby přiblížil důvody vedoucí k jejich realizaci.
Regularizace nelegální migracečlánky

Readmisní smlouvy a jejich použití v České republice

3. 8. 10 Eva Holá
Článek stručně představuje readmisní smlouvy - jeden z nástrojů migrační politiky Evropské unie. Přibližuje přístup EU a ČR k těmto smlouvám a komentuje jejich úskalí zejména z pohledu dodržování lidských práv.
Regularizace nelegální migrace, Uprchlícičlánky

Stanovisko ČLK k povinné mlčenlivosti lékaře ve věci poskytování lékařské péče nelegálním imigrantům na území ČR

3. 8. 10 Milan Kubek
S laskavým svolením České lékařské komory publikujme vyjádření ČLK o postoji lékařů vůči neregulérně pobývajícím migrantům. Dle tohoto vyjádření nemohou lékaři poskytovat informace o tom, že léčí pacienta, který pobývá na území ČR bez oprávnění k pobytu, cizinecké policii ani komukoli jinému. Pokud by tak učinili, porušili by Etický kodex ČLK.
Regularizace nelegální migrace, Integracekomentáře

Poslední regularizace imigrantů bez oprávnění k pobytu v Portugalsku

15. 7. 10 Maria Carmen Trajano de Queiroz
Článek přibližuje současné možnosti regularizace migrantů bez oprávnění k pobytu v Portugalsku, a to zejména s ohledem na velké změny, které nastaly s přijetím nového cizineckého zákona v roce 2007.
Regularizace nelegální migracečlánky

Zpráva z veřejné debaty „Regularizace ve světle portugalských zkušeností“

15. 7. 10 Eva Čech Valentová
V pátek 26. března 2010 se v knihovně Multikulturního centra Praha uskutečnila debata, jejímž cílem bylo seznámit českou veřejnost se situací v oblasti migrace v Portugalsku. Debata probíhala za účati zástupců portugalské organizace Solidariedade Imigrante, partnera MKC Praha, Organizace pro pomoc uprchlíkům a Sdružení pro integraci a migraci v projektu Regularizace jako jeden z nástrojů v boji...
Regularizace nelegální migracečlánky
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 12 | »


Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
Regularizace nelegální migracezměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect