Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czTémata › Víza a hranice
Témata

Víza a hranice

Otevření vnitřních hranic Evropské unie je spojeno se zvýšenou kontrolou na jejích vnějších hranicích. Pro občany třetích zemí bývá získání víza do zemí Evropské unie finančně i časově nákladný proces. Zatímco dlouhodobá víza zůstávají v kompetenci jednotlivých členských států, systém vydávání krátkodobých víz je v rámci Schengenského prostoru podřízen společným pravidlům.

Cílem sekce Migrace a víza je nabídnout kritický pohled na současný vízový systém evropských států s důrazem na Českou republiku a vytvořit prostor pro reflexi jeho pozitivních i problematických aspektů, stejně jako celkového směřování evropské i národní vízové politiky.

Téma koordinuje Lucie Trlifajová (visawatch(AT)mkc.cz).

Sekce vznikla v rámci projektu "Visawatch", který je podpořen organizací CEE Trust - Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe.Příspěvky k tématu:

Rozhodování o vydávání víz - opravné mechanismy

3. 6. 13 Pavel Pořízek, Veronika Gabrišová, Peter Nagy
Článek na základě šetření konkrétních vízových kauz veřejným ochráncem práv analyzuje specifika odvolací procedury v řízeních o udělení krátkodobého a dlouhodobého víza.
Víza a hraniceČeská republika články

Transnacionalismus - Sociálních studia 1/2009

25. 4. 13
Přetiskujeme číslo Sociálních studia 1/2009 věnováné tranasnacionalismus, deset příspěvku od zahraničních i českých autorů se zaměřených na metodologický nacionalismus, transnacionálním identy a mobilitu a sociální změnu. Děkujeme Socálním studím za laskavý souhlasem s přetištěním textů!
Integrace, Víza a hranice, Gender a migracepublikace a výzkumy

Upozornění na nečinnost správního orgánu: pobočky Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR nedodržují lhůty u žádostí o povolení k pobytu

5. 11. 12
Právní skupina Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR zveřejňuje Podklad pro Výbor pro práva cizinců při Radě vlády pro lidská práva, 22. října 2012
Víza a hranice, Pracovní migrace, IntegraceČeská republika články

Chcete mě? Vývoj vízové politiky Česka

7. 9. 12
Krátké video popisuje vývoj vízové politiky Česka mezi lety 2007 a 2010 a snaží se zachytit tehdejší situaci v oblasti vízové politiky.
Víza a hranice, Pracovní migraceČeská republika audio/video

Přehled dat o vydávání dlouhodobých víz a pobytů v letech 2007-2011

20. 6. 12 Lucie Trlifajová
Článek zpracovává data Ministerstva vnitra České republiky ohledně vydávání dlouhodobých víz a pobytů mezi lety 2007-2011. Zachycuje, jak se projevil výrazný posun směrem k restriktivní politice, a to zejména v oblasti vydávání víz a pobytů v zemi původu....
Víza a hraniceUkrajina, Česká republika články

Zpráva z kulatého stolu na téma migrace a mobilita studentů a odborných pracovníků

23. 3. 12 Marie Jelínková
Dne 6. 3. 2012 proběhlo v Praze v Karolínu setkání zástupců akademických institucí, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a veřejného ochránce práv nad nejvýznamnějšími problémy v oblasti migrace a mobility studentů a odborných pracovníků. Hlavní body setkání vycházely z výsledků průzkumu...
Víza a hraniceUkrajina články

Problémy v migraci a mobilitě studentů a odborných pracovníků

22. 2. 12 Marie Jelínková, Pavla Rozumková
Text shrnuje hlavní problémy, se kterými se potýkají oslovené vysokoškolské a jiné odborné instituce v oblasti mobility a migrace studentů a odborných pracovníků. Zjišťování bylo provedeno ze strany Multikulturního centra Praha, Organizace pro pomoc uprchlíkům a Sdružení pro integraci a migraci za podpory Open Society Fundu na podzim 2011....
Víza a hranice, Nové cizinecké zákony

Problémy s funkčností Visapointu (poznatky z šetření veřejného ochránce práv)

19. 1. 12 Pavel Pořízek
Článek popisuje problémy s fungováním systému Visapoint, což je internetový systém Ministerstva zahraničních věcí České republiky, prostřednictvím kterého se cizinec ve vybraných zemí musí registrovat k podání žádosti o dlouhodobé vízum a dlouhodobý/trvalý pobyt.
Víza a hraniceČeská republika komentáře

Proč Ministerstvo zahraničí toleruje kšeftování v rámci systému Visapoint?

16. 1. 12
Organizace pro pomoc uprchlíkům se obrací otevřeným dopisem na ministra zahraničí Karla Schwarzenberga, aby učinil kroky vedoucí k nápravě v systému VISAPOINT pro přijímání žádostí cizinců o dlouhodobá víza a pobyty do ČR....
Víza a hranice, Pracovní migrace, Migrace a EUČeská republika články

Komunikace s cizinci: právní důsledky tlumočení

6. 1. 12
Slovenská Liga za lidská práva představuje novou publikaci o právních důsledcích tlumočení, v níž porovnává praktiky v Polsku, Maďarsku, Česku, Slovensku a na Ukrajině. Projekt byl podpořen Vyšegrádským fondem.
Víza a hranice, Integrace, Uprchlícipublikace a výzkumy
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 9 | »


Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
Víza a hranicezměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect