Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czTémata › Gender a migrace
Témata

Gender a migrace

Gender – ve smyslu sociální konstrukce ženství a mužství a nerovností z této konstrukce vyplývajících – zásadně ovlivňuje migraci a její dopady na společnost a jednotlivce na mnoha různých úrovních: kdo migruje, proč, kam, na jak dlouho a s jakými dopady? Genderové ideologie také (často implicitně) formují migrační politiky a fungování institucí, které se pokoušejí migraci kontrolovat.

Tato tematická sekce si klade za cíl diskutovat gender a migraci na různých úrovních a ptát se, jak gender formuje prožívání různých forem migrace a formování identit migrujících žen a mužů; jak ovlivňuje migrační praktiky a související politiky a instituce.

Ilustrační foto Jozef Ondzik (Projekt "Kolik cest vede na Florenc?").Příspěvky k tématu:

V současnosti realizujeme k tématu následující projekty: Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu

Současní polští migranti v Londýně: Sociální sítě, přechodnost a usazování se

8. 1. 08
Tento report vychází z kvalitativní studie mezi současnými migranty z Polska žijícími v Londýně. Zkoumá jejich sociální sítě, rodinné strategie a plány do budoucna. Výsledky výzkumu narušují některé zavedené představy o přechodném charakteru polské migrace a naznačují, že polští migranti projevují známky prodlužování svého pobytu v Británii a usazování se....
Gender a migracepublikace a výzkumy

Binacionální sňatky a česká migrační politika: Jak je to vlastně s tou pravostí a fikcí?

6. 12. 07 Marie Jelínková, Alice Szczepaniková
V následujícím textu nabízíme krátkou analýzu sňatků mezi migranty a českými občany. Jde o formu rodinné migrace, která se v poslední době stala předmětem poměrně intenzivní veřejné diskuse v souvislosti s připravovanou a Parlamentem ČR již schválenou novelou zákona o pobytu cizinců (326/1999 Sb.)....
Gender a migracečlánky

Paní a služebná: Genderové vztahy a vliv „rasy“ v řeckých domácnostech na Kypru

16. 11. 07
Jaký je vztah mezi feminizací pracovní migrace na Kypr a rostoucí účastí místních řeckých žen na trhu práce? Nad touto otázkou se ve svém textu zamýšlí Ramona Lenz. Její analýza dokládá, že jde o klíčovou otázku pro pochopení genderového charakteru migrace....
Gender a migracečlánky

Bosenské uprchlice v procesu usazování se: Genderové vztahy a sociální mobilita

16. 11. 07
Barbara Franz se v tomto textu zamýšlí nad fenoménem, na který upozornili i mnozí pozorovatelé v kontextu České republiky: čím to, že uprchlické ženy jsou často schopny se zapojit do společnosti v cílové zemi rychleji než jejich mužští partneři? Její studie o uprchlických ženách z Bosny žijících ve Vídni a v New Yorku nabízí řadu zajímavých odpovědí na tuto otázku....
Gender a migracečlánky

Dilemata souhlasu - kontextualizace obchodování s ženami z Afriky, Asie a východní Evropy za účelem prostituce

17. 10. 06
Souvislosti souhlasu, který žena dává překupníkovi, aby jí pomohl vycestovat z její komunity/země, předznamenávají řadu otázek, které v poslední době zaměstnávají mezinárodní společenství. Teoreticky vzato zákon předpokládá, že dospělý člověk souhlasící s tím, že bude předmětem obchodu, si je racionálně vědom svých přání a nezasluhuje jakoukoliv dodatečnou ochranu, pokud ovšem souhlas daný...
Gender a migracečlánky

Migrace jako „genderovaný“ a „genderující“ proces - stručný přehled literatury a nástin budoucího výzkumu (česká verze)

29. 5. 06 Alice Szczepaniková
Článek analyzuje vztah mezi studiem migrace a gender. Autorka ukazuje, že jde o vztah vzájemného vlivu. Sociálně konstruovaná kategorie gender významně ovlivňuje charakter a dynamiku migračních procesů, migraci lze tedy chápat jako „genderovaný“ (genderem podmíněný) proces....
Gender a migracečlánky

Pendlující ženská migrace v rozšířené Evropě

25. 4. 06
Tato studie vychází z kvalitativního výzkumu, který probíhal v autobusech na linkách mezi Polskem a Itálií od prosince 2003 do května 2004, a soustředí se na genderové strategie mobility pracovnic v domácnosti a pečovatelek v rámci migrace žen mezi Východem a Západem.
Studie je publikována v angličtině, abstrakt do češtiny přeložil Daniel Urban.

Gender a migracePolsko články

Genderová dimenze nové bulharské migrace - poznámky k některým statistickým údajům

25. 4. 06
Bulharsko s poměrně vysokým počtem potenciálních a skutečných migrantů ženského pohlaví prodělalo od roku 1989 v této oblasti řadu změn s tím, že od pádu totalitního režimu emigrovalo přibližně devět procent obyvatel....
Gender a migraceBulharsko články

‘Fingované’ sňatky jako ohrožení národa - migrantky v sexuálních službách na Kypru

21. 10. 05
Against the backdrop of constructed analogies between women and nation that many feminist theorists have elaborately analysed, women migrants may in a special way be considered dangerous for national projects which may result in concrete racist and sexist discrimination against them....
Gender a migracečlánky

Genderově ovlivněné migrační zkušenosti z Ruska do Maďarska v 90. letech

21. 10. 05
This article explores emigration from Russia to Hungary in the 1990s. It seeks to answer the question "What factors have influenced Russian men and women to migrate to Hungary after the breakup of socialism?" Applying a gender-integrative approach, I argue that Russian men and women migrated to Hungary due to a variety of interlinked factors....
Gender a migraceMaďarsko články
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | »


Žánr:
- všechny žánryzměnit
Téma:
Gender a migracezměnit
Země:
- všechny zemězměnit
Text:
Autor:
Články v angličtině vyhledávejte přes www.migrationonline.cz.
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect